Moje następne pytanie dotyczy hipotetycznych bliskich spotkań IV czy V stopnia z UFO

Witam serdecznie, dziękuję za dotychczasowe wyczerpujące odpowiedzi na pytania:) Może wygląda to śmiesznie, bo jestem wierzącą osobą, ale zastanawiam się, czy złe moce, aż tak daleko ingerują w ludzką psychikę, żeby wierzyli oni nie tylko w gusła i tego typu rzeczy, ale nawet szukali podobnych nam w kosmosie. Jakby nie patrząc jest w to zaangażowany cały naukowy świat. Dziwi mnie to, że „porwani” przez kosmitów, tyle lat przeżywają zespół pourazowy, albo zmienia im się osobowość, i nie pamiętają co wydarzyło się takiego, że z niewiadomych powodów stracili kilka godzin z życia. Ciekawi mnie ten przejaw zwiedzenia.

Jeśli mówimy o zwiedzeniu, to z pewnością chodzi tutaj o hipotezę wymiaru demonicznego (UFO, kosmici, przybysze z zaświatów – New Age, inne pogańskie religie itp.), choć w większości przypadków UFO ma bardziej charakter spektakularny (fascynacja, tajemnicze pochodzenie itp). Jeśli zaś mówimy o chorobie (szczególnie przy porwaniach), wygląda na to, że chodzi tutaj o hipotezę psycho-socjologiczną, która uznaje UFO za zbiorową halucynację, potęgowaną przez kulturę masową jako projekcję ludzkich wyobrażeń.

Na początek jednak podstawowe informacje dla osób niezorientowanych w temacie UFO i bliskich spotkań z ET czwartego lub piątego stopnia.

UFO (z angielskiego unidentified flying object – w polskim tłumaczeniu „niezidentyfikowany obiekt latający”) to określenie dla obiektu latającego niedającego się zidentyfikować jako żaden znany nam pojazd, ani wyjaśnić żadnym ze znanych zjawisk atmosferycznych.

Stopniowanie bliskich spotkań z UFO
Bliskie spotkanie pierwszego stopnia – obserwacja jednego lub więcej obiektów latających, niepodobnych do wytworów ludzkiej technologii. Wlicza się w to latające spodki, kule świetlne, cylindry itd.

Bliskie spotkanie drugiego stopnia – obserwacja UFO wraz z efektami fizycznymi powodowanymi przez obiekt.

Bliskie spotkanie trzeciego stopnia – ma miejsce, kiedy oprócz samego obiektu UFO jesteś w stanie zaobserwować byt w pojeździe (ET).

Bliskie spotkanie czwartego stopnia – uprowadzenie (bez kontaktu).

Bliskie spotkanie piątego stopnia – zalicza się do niego komunikację z pozaziemską inteligencją, spotkania dobrowolne i celowe.

Bliskie spotkania szóstego stopnia – bezpośrednie skaleczenie lub śmierć w rezultacie spotkania z UFO, istotami pozaziemskimi lub uprowadzenie przez ET.

Są różne hipotezy na temat pochodzenia UFO (jest ich około siedem), ja jednak zajmę się tylko jedną, która według mnie (osoby wierzącej) może mieć biblijne uzasadnienie, a mianowicie hipotezą demonicznego wymiaru zjawiska.

Według zwolenników tej teorii zjawisko UFO stanowi nowy (dostosowany do współczesności) sposób manifestacji sił demonicznych. Jako argumenty podają oni częste powiązanie zjawisk UFO z innymi religiami (typu New Age), a także cechy obiektów UFO i ich rzekomych załóg, które od wieków znane były osobom parającym się okultyzmem i spirytyzmem (chodzi tutaj o telepatię, lewitację, materializację, łamanie praw fizyki itp.) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. Niektórzy entuzjaści tej teorii wskazują również, że UFO występuje często na obszarach, na których popularnością cieszą się rozmaite formy spirytyzmu (np. New Age w USA, okultyzm w Ameryce Południowej).

Jakie to wygląda w kontekście Biblii?
Pismo Święte wskazuje, że pod koniec czasów siły demoniczne będą szczególnie aktywne.

Objawienie Jana 13:13-14
„[…] i czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. (14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu”.

Objawienie Jana 16:13-14
„[…] i widziałem trzy duchy nieczyste jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia, i z ust fałszywego proroka; (14) a są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego”.

Marka 13:22-23 i Mateusza 24:24-25
„[…] powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można, zwieść wybranych. (23) Wy tedy baczcie: Przepowiedziałem wam wszystko”.

Objawienie Jana 19:20
„[…] i pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką”.

Z Pisma Świętego wynika również, że szatan może przybierać różne postacie (nie wykluczone, że postać ET, kosmity itp.):

2 Koryntian 11:14
„[…] i nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości”.

Mateusza 4:1-3
„Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. (2) A gdy pościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, wówczas łaknął. (3) I przystąpił do niego kusiciel […]”.

Oto jakie ostrzeżenia dotyczące zwodniczych działań szatana kieruje do nas Słowo Boże:

2 Tesaloniczan 2:9-12
„[…] a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. (11) I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, (12) aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości”.

Jana 4:1
„Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat”.

Mateusza 7:22-23
„[…] w owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie”.

Jeśli chodzi o to, jak możemy ustrzec się przed zwodniczym działaniem szatana, List do Kolosan 2:5-11 i List do Efezjan 6:10-18 podają nam pomocne wskazówki:

Kolosan 2:5-11
„[…] bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. (6) Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, (7) wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. (8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości (10) i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, (11) w nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe”.

Efezjan 6:10-18
„[…] w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. (11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. (13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. (14) Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości (15) i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, (16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; (17) weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. (18) W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych […]”.

Szatan cały czas knuje podstępne intrygi, pogrążając świat w kłamstwie i zwiedzeniu, dostosowując swoje działania do potrzeb i zainteresowań człowieka, a także do końca czasów, który z pewnością nadchodzi. Poprzez UFO i rzekome porwania być może przygotowuje on społeczeństwo na pochwycenie (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj) – w ten sposób mógłby wytłumaczyć zniknięcie milionów ludzi na kuli ziemskiej (może to być jedna z hipotez). To moja opinia na ten temat.

Piszesz: „[…] dziwi mnie, że «porwani» przez kosmitów tyle lat przeżywają zespół pourazowy, albo zmienia im się osobowość, i nie pamiętają co wydarzyło się takiego, że z niewiadomych powodów stracili kilka godzin z życia”.

Dlaczego cię to dziwi?
Zobacz na biblijnych przykładach, w jaki sposób szatan oddziaływał na ludzką psychikę – zwróć, proszę, uwagę na to, jak zachowywali się ludzie pod jego wpływem:

Marka 5:2-5
„[…] a gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, (3) który mieszkał w grobowcach, i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, (4) gdyż często, związany pętami i łańcuchami, zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić. (5) I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami”.

Łukasza 8:27
„[…] a gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach”.

Mateusza 17:14-15.18
„[…] i gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana, (15) i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem i źle się ma; często bowiem wpada w ogień i często w wodę […]. (18) I zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny”.

Marka 1:23
„[…] a był w ich synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał […]”.

Marka 5:15-16
„[…] i przyszli do Jezusa, i ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział odziany i przy zdrowych zmysłach, ten, w którym był legion demonów; i zlękli się. (16) A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, i także o świniach”.

Również i dziś szatan wykorzystuje swą moc, aby doprowadzić ludzi do podobnych stanów (depresji, chorób i innych niepoczytalności psychicznych). Ingerując w ludzką psychikę, zmienia osobowość, zachowania i sposób myślenia człowieka, zaburza jego normalne funkcjonowanie (więcej na temat szatana i jego celów dowiesz się, klikając tutaj). Biblia poświęca temu tematowi trochę miejsca, co powinno dać nam do myślenia: „[…] bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (1 Piotra 5:8).

Efezjan 6:10-12
„[…] w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego. (11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich”.

Z biblijnego punktu widzenia sprawa UFO ma swego rodzaju wytłumaczenie, choć na postawienie kropki nad „i” musimy niestety poczekać. Ja tak widzę odpowiedź na twoje pytanie. Jeśli masz więcej pytań, napisz: luke@zaJezusem.com.