W Liście do Rzymian 3:10-18 napisane jest, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Co w takim razie z Jobem? Czy do niego też się to tyczy?

Rzymian 3:10-18
„[…] jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, (11) nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; (12) wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. (13) Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę, jad żmij pod ich wargami; (14) usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości; (15) nogi ich są skore do rozlewu krwi, (16) spustoszenie i nędza na ich drogach, (17) a drogi pokoju nie poznali. (18) Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami”.

Joba 1:1
„Był mąż w ziemi Uz imieniem Job; a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego”.

Prześledź całą historię Joba, a przekonasz się o słuszności stwierdzenia zawartego w Liście Pawła do Rzymian 3:10-18 – mimo że nie wszystkie zawarte w nim zarzuty dotyczyły bogobojnego życia Joba (Rzymian 3:13-18).

#1 Pierwsza skarga Joba na udręki zesłane mu przez Boga (Joba 3:1-26).

#2 Nocne widzenie Joba i słowa nieznajomego (Joba 4:12-18).

#3 Dalsze skargi Joba na udręki zesłane mu przez Boga (Joba 10:1-9).

#4 Job twierdzi, że ma czyste sumienie (Joba 27:5-6).

#5 Job zapewnia o swojej prawości (Joba 31:5-35).

#6 Bóg odpowiada Jobowi (Joba 38:1- 39:30).

#7 Bóg odpowiada na oskarżenia (Joba 40:3-5).

#8 Job przyznaje Bogu autorytet i słuszność, kajając się w prochu i popiele (Joba 42:3-6).

Joba 4:17-18
„[…] czy śmiertelnik może być sprawiedliwszy niż Bóg, a człowiek czystszy niż jego Stwórca? (18) Oto On swoim sługom nie ufa i swoim aniołom przypisuje braki”.

Joba 42:1-6
„Job na to odpowiedział Panu, i rzekł: (2) Wiem, że Ty wszystko możesz, co zamyślasz, potrafisz uczynić. (3) Kto przesłania zamiar nierozumnie? O rzeczach wzniosłych mówiłem. To zbyt cudowne. Ja nie rozumiem.(4) Posłuchaj, proszę. Pozwól mi mówić! Chcę spytać. Racz odpowiedzieć! (5) Dotąd Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem, (6) stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele”.

Pokrywa się to z nauką Pisma Świętego, która mówi, że w Bożych oczach nie ma ani jednego sprawiedliwego (może są sprawiedliwi z ludzkiego punktu widzenia, ale nie z Bożego). Bóg kieruje się bowiem innymi standardami niż my. Możemy je poznać, konfrontując się z Nim [podobnie jak to było w przypadku Joba (Joba 42:5-6) czy Izajasza (Izajasza 6:5)]:

Rzymian 3:19
„[…] a wiemy, że wszystko, co mówi Prawo, mówi do tych, którzy podlegają Prawu. I stąd każde usta muszą zamilknąć i cały świat musi się uznać winnym wobec Boga […]”.

Jakuba 2:10
„[…] ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego”.

Rzymian 3:10-12
„[…] jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, (11) nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; (12) wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego”.

Luke / luke@zaJezusem.com