W momencie zawierania związku małżeńskiego oboje z mężem byliśmy niewierzący. Czy w tej sytacji jestem z nim związana do końca życia i czy jest możliwy ponowny ślub?

Ja w ostatnim czasie nawróciłam się, on nie i w tej chwili chce odejść. Czy jest możliwy ponowny ślub w tej sytuacji, czy jestem z nim związana mimo wszystko do końca życia? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pismo Święte wskazuje, że związek małżeński na całe życie, tak zwany „niewolniczo związany” (1 Koryntian 7:10), odnosi się do małżeństwa dwóch ludzi duchowo odrodzonych [(Tytusa 3:3-7) nowonarodzonych (Jana 3:1-8) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], dla których „świat jest ukrzyżowany, a oni dla świata” [(Galacjan 6:14) więcej na ten temat tutaj]. Dopiero w Jezusie Chrystusie człowiek staje się nowym stworzeniem (2 Koryntian 5:17-20) i zaczyna podlegać prawu Chrystusowemu (prawu Nowego Przymierza – po szczegóły na ten temat kliknij tutaj). Jest to ściśle związane z małżeństwem ludzi duchowo odrodzonych, ponieważ autorem tego związku jest sam Bóg. Zaplanował On jedną kobietę dla jednego mężczyzny na całe życie (Mateusza 19:4) aż do rozdzielenia przez śmierć (1 Koryntian 7:10).

Z twojego listu wynika, że wasze małżeństwo jest związkiem mieszanym (wierząca z niewierzącym, trzecia kategoria małżeństw, które wyróżnia Pismo Święte – szczegóły na ten temat znajdziesz, klikając tutaj). Zasady postępowania w przypadku rozwodu w tego rodzaju małżeństwie (a więc ewidentnie chodzi tu o twoją sytuację) wskazuje nam 1. List do Koryntian 7:15: „[…] a jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie; w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg”.

Rozwód w takim przypadku jest dozwolony, ale nie zalecany (1 Koryntian 7:12-13 / 1 Piotra 3:1-4), co powinno motywować cię do walki o wasze małżeństwo (1 Piotra 3:1-4) i zbawienie męża (1 Tymoteusza 5:8). Jednocześnie chciałbym cię przestrzec, że jeśli szukasz jedynie biblijnego uzasadnienia na rozwiązanie waszego związku (z różnych powodów), Jezus cię z tego rozliczy (2 Koryntian 5:10-11). Piszę to, ponieważ wielu wierzących popełnia w tej kwestii nieodwracalny błąd. Proszę więc: nie poddawaj się zbyt łatwo. Jesteś młodą chrześcijanką, a Bóg może użyć właśnie tej sytuacji, aby wzmocnić twoją wiarę, utwierdzić wasz związek i twoją osobistą relację z Bogiem. Więc weź to sobie do serca, bądź z Bogiem szczera, a On wszystko właściwie ułoży.

Myślę, że załatwiliśmy kwestię, czy jesteś związana ze swoim mężem do końca życia. Odpowiedź brzmi: „NIE”. Teraz zajmiemy się tematem ponownego małżeństwa.

Tu zasady postępowania możemy zaczerpnąć z 1. Listu do Koryntian 7:9 i innych fragmentów odnoszących się do małżeństw ludzi duchowo odrodzonych (1 Koryntian 7:39). Niestety w tej kwestii zdania chrześcijan są podzielone, ponieważ niektórzy uważają, że „wyjątek Mateuszowy” [(Mateusza 19:9) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj] i zasada z 1. Listu do Koryntian 7:15 zezwalają na rozwód, ale nie na ponowne małżeństwo. Chciałbym jednak przypomnieć, że małżeństwo nierozerwalne [niewolniczo związane (1 Koryntian 7:10)] dotyczy osób odrodzonych, a „wyjątek Mateuszowy” (jak również zasada z 1. Listu do Koryntian 7:15) zezwala na rozwód i dotyczy małżeństwa mieszanego (związku osoby odrodzonej z nieodrodzoną).

Jeśli chodzi o rozwód w małżeństwie rozerwalnym (nie niewolniczo związanym), należy również rozumieć, że jest pozwolenie na ponowny związek, choć nie jest to wyraźnie powiedziane i raczej nie zalecane (1 Koryntian 7:32-35 / Łukasza 14:20). W takim przypadku osoba decydująca się na kolejne małżeństwo nie popełnia cudzołóstwa [jak to jest w sytuacji rozwodu ludzi duchowo odrodzonych (Mateusza 19:9)], chyba że chce poślubić kogoś z rozbitego związku ludzi duchowo odrodzonych (Łukasza 16:18). Dlatego należy być ostrożnym, jeśli chodzi o osobę, z którą zawiera się ponowny związek.

Łukasza 16:18
„[…] każdy, kto opuszcza żonę swoją, a pojmuje inną, cudzołoży, a kto opuszczoną przez męża poślubia, cudzołoży”.

Jeśli chodzi o twój przypadek, uważam, że powinnaś cierpliwie czekać na decyzję męża, próbując podtrzymać związek. Ostatnie słowo należy do Boga, który dokonuje cudów. Jeśli masz z Nim właściwą relację, On poprzez Ducha Świętego pomoże ci podjąć właściwą decyzję.

Dziękuję. Jeśli chcesz omówić coś jeszcze, napisz.
Luke/luke@zajezusem.com