Witam dzisiaj odwiedzili mnie Świadkowie Jehowy. Twierdzą, że Maria i Józef mieli wspólne dzieci. Przytaczają Ew. Mateusza 13,53-55. Proszę o wyjaśnienie.

Zgodnie z Pismem Świętym jest to fakt. Przeczy to doktrynie Kościoła rzymskokatolickiego o wiecznym dziewictwie Marii (aby zapoznać się z innymi błędnymi doktrynami tego Kościoła, kliknij tutaj). Maria oprócz Jezusa miała jeszcze potomstwo, o czym otwarcie mówi psalm mesjański i Księgi Ewangelii (więcej na temat osoby Marii z kart Pisma Świętego pod tym linkiem):

Psalm 69:9
„[…] stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej […]”.

Jana 7:3-5
„[…] rzekli więc do niego bracia jego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz. (4) Nikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu. (5) Bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego”.

Łukasza 8:19-20
„[…] i przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu. (20) I doniesiono mu: Matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą”.

Mateusza 13:54-57
„[…] a przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich, tak iż się bardzo zdumiewali i mówili: Skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? (55) Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? (56) A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko? (57) I gorszyli się z niego. A Jezus rzekł im: Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu”.

Marka 6:3-4
„[…] czy to nie jest ów cieśla, syn Marii, i brat Jakuba, i Jozesa, i Judy, i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. (4) A Jezus rzekł im: Nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich, i w domu swoim”.

Pan Jezus został poczęty z Ducha Świętego (Mateusza 1:18-20) i narodził się z dziewicy (Mateusza 1:25). Józef, jej mąż, „[…] nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna […]” (Mateusza 1:25). Nikt nie podważa faktu, że Pan Jezus był pierworodnym (pierwszym) synem Marii (Łukasza 2:7). Nie był jednak jej jedynym dzieckiem (Psalm 69:9). Pismo Święte to potwierdza.

Nie zważając na biblijne fakty, Kościół rzymskokatolicki broni wiecznego dziewictwa Marii, tłumacząc, że Józef był jedynie jej opiekunem, nie mężem, oraz że tytuł „brat i siostra” (w cytowanych wcześniej fragmentach) odnosi się do krewnych lub braci w Chrystusie, czyli do chrześcijan. Pismo Święte jednak mówi inaczej.

a) Odnośnie do małżeństwa Marii z Józefem napisane jest:

Łukasza 2:5
„[…] aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna”.

Mateusza 1:18-20
„[…] a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że, zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. (19) A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić.(20) I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego”.

Pismo Święte mówi więc, że Józef był prawowitym mężem Marii.

b) Jeśli chodzi o używanie tytułu „brat i siostra” wobec krewnych lub wyznawców Chrystusa (chrześcijan), to w Nowym Testamencie znajduję trzy ciekawe słowa, które mają odmienne znaczenie, mimo że są ze sobą blisko związane:

• brat (adelfos) – Ewangelia według Łukasza 14:12 i 21:16: „[…] powiedział też do tego, który go zaprosił: Gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś już odpłatę” (Łukasza 14:12).

• krewny (syggeneus) – Ewangelia według Łukasza 2:44, 14:12 i 21:16: „[…] a mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi” (Łukasza 2:44).

• znajomy, przyjaciel (gnosto) – Ewangelia według Łukasza 2:44 i 23:49: „[…] wszyscy zaś jego znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to” (Łukasza 23:49).

W przypadku braci Jezusa jest użyte słowo adelfos. Później (wraz z rozwojem Kościoła) słowem adelfos zaczęto również określać naśladowców Jezusa (chrześcijan). Jest to jednak widoczne w Listach Apostolskich, ale nie w Księgach Ewangelii, które mówią o czasach przed powstaniem Kościoła i chrześcijaństwa – dlatego właśnie tu uczniowie są uczniami, bracia braćmi, krewni krewnymi, a przyjaciele przyjaciółmi. Dodatkowy, właściwie niepodważalny dowód na to, że Pan Jezus miał jeszcze rodzeństwo, odnajdujemy w psalmie mesjańskim: „[…] stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej […]” (Psalm 69:9) – więcej na temat tego psalmu tutaj.

Jeśli więc weźmiemy pod uwagę argumenty Pisma Świętego, stwierdzimy, że Maria z Józefem mieli oprócz Jezusa inne potomstwo (wyczerpujący artykuł na temat służebnicy Bożej Marii znajdziesz, klikając tutaj). Chciałbym przestrzec cię przed świadkami Jehowy, którzy wykorzystują niewiedzę ludzi, aby wprowadzić ich w swoje szeregi i właśnie w tym celu używają tego rodzaju argumentów – więcej na temat świadków Jehowy dowiesz się, klikając tutaj. Zachęcam cię do czytania Pisma Świętego i otwarcia serca na Boga, aby pokazał ci swoje prawdziwe oblicze – więcej na ten temat tutaj. Gorąco zachęcam.

Luke / luke@zaJezusem.com