Dziękczynieni

Dzięki Jezu za kolejny trzeźwy rok
dzięki za darowany mi czas
za każdy dzień powierzony Panu
chociaż myśli mych tok
niejeden raz
był z dala od Bożego planu

Choć nie jedna łza
na policzku moim
nie była wyrazem szczęścia
i niejedna myśl zła
rżnęła ranę w sercu Twoim,
nie doszło mój Jezu do Twego odejścia.

Ze względu na Imię Jego
tak mówi Słowo Boże
wierności Pana mojego
żadna siła nie zmoże

Dopóki moje pragnienia
też przez Boga darowane
wypełniają serca drgnienia
Twe słowa są tam wpisane.

Twoje prawa
i obietnice Twoje
Boża ustawa
napełnia mnie pokojem

Błogosławić Pana
Siostry i Braci w Chrystusie
z otwarciem oczu z rana
zaczynać dzień z Jezusem
tego mi Boże potrzeba
o to Panie wołam do Nieba. Amen.

Jurek K.