Psalm 4

Wlałeś w serce moje
wielką radość,
większą niż obfitość
ziemskich dóbr
Wóda, forsa, kobiety
świata marność
źródło brudu zmieniłeś
w szczęścia zdrój.

Wiedzcie, że cudownie mi
Okazał łaskę Pan,
że On słyszy gdy
do Niego wołam sam.
To Ty Jezu sprawiasz
że bezpiecznie mieszkam znów
Ufny Tobie
kładę się do snu.

Jurek K.