Recepta

Jeśli chandra gryzie cię,
gdy ci jest naprawdę źle,
szef okrutnie zabrał premię,
gdy nie kocha już dziewczyna
pałką w plecy zdzielił „glina”
Bogu powierz serca tchnienie.
Przed Bogiem okaż łzy,
a precz odejdzie humor zły.

Jeśli masz już życia dość
w gardle ciągle stoi kość,
chciałbyś, żeby Pan już zgasił świecę
i już nie widzisz żadnych szans,
już za często wpadasz w trans
myśli – ciągle masz złowieszcze
przed Bogiem ukorz się
z Jezusem wejdziesz w nowy dzień.

Jezus obejmie Cię ramieniem
Jezus poniesie twoje brzemię
Jezus za ciebie swoje życie dał
Jezus na krzyżu poniósł śmierć,
żebyś żywot wieczny miał.
Przed Bogiem ukorz się
z Jezusem wejdziesz w nowy dzień.

Do modlitwy wyjdź
I skosztuj sam
Jaki dobry jest nasz Pan
Życie swoje dziś mu powierz
grzech swe pod krzyż złóż
i nie wracaj do nich już
resztę z bibli się dowiesz
przed Bogiem ukorz się
z Jezusem wejdziesz w nowy dzień.

Jurek K.