Skąd jest we mnie tyle radości i miłości

Ref: Skąd jest we mnie
tyle radości i miłości

we mnie jest.
Skąd we mnie
tyle miłości i radości
we mnie jest.

(1) Za oknem deszcz,
szaruga i mgła,
a w sercu wielka radość trwa,
w kieszeni dno,
byle jaki ciuch,
a w sercu płonie miłości duch.

Ref: Skąd jest…

1) Radości tej nie zmąci nic,
bo źródło jej w Jezusie tkwi
to Jego moc
i Jego krew
napełnia serca mojego śpiew.

Ref: To z nieba jest we mnie
tyle radości i miłości
z nieba jest / 2x/

Jurek Kaczorowski