Studium Księgi Ewangelii według Jana + Listu Pawła do Rzymiam – opcja #1

Drogi przyjacielu, Księga Ewangelii według Jana została napisana w określonym celu. Odpowiedź znajduje się w 20. rozdziale: „ale te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w Jego imieniu”. Zachęcam do gruntownego studiowania tego niezwykle ważnego tematu: kliknij tutaj.