Świadectwa

2 Tymoteusza 1:7-8
„[…] albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. (8) Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga […]”.

Objawienie Jana 12:11
„[…] a oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci”.

Świadectwa do czytania 1-41
Świadectwa do oglądania (wideo) 42-85
Świadectwa do słuchania 86-88