W co wierzę

W co wierzę

Jestem przekonany, że wiara w Boga jest czymś osobistym, a każdy z nas jest inny. Posiadamy różne osobowości, temperamenty, rodzaje inteligencji, życiowe doświadczenia i sposoby wyrażania się. Uważam więc, że uczciwie będzie przedstawić moje własne wyznanie wiary. To, w co wierzę, jest rezultatem gruntownego studiowania Pisma Świętego i szczerej modlitwy o Jego właściwe zrozumienie. Każdy odwiedzający stronę www.zaJezusem.com ma dostęp do mojego wyznania wiary, a także możliwość przeprowadzenia jego analizy i dyskusji z autorem (w miłej, przyjaznej atmosferze). Dziękuję za zainteresowanie i serdecznie zapraszam. Luke Tomaszewski
luke@zaJezusem.com

Jeśli interesują cię poszczególne tematy, kliknij na nie:

 1. ODNOŚNIE DO BOGA
 2. ODNOŚNIE DO PISMA ŚWIĘTEGO
 3. ODNOŚNIE DO JEZUSA CHRYSTUSA
 4. ODNOŚNIE DO DUCHA ŚWIĘTEGO
 5. ODNOŚNIE DO MARII, MATKI PANA JEZUSA
 6. ODNOŚNIE DO STANU LUDZKOŚCI
 7. ODNOŚNIE DO STWORZENIA ZIEMI
 8. ODNOŚNIE DO GRZECHU
 9. ODNOŚNIE DO ODKUPIENIA
 10. ODNOŚNIE DO NOWEGO NARODZENIA – DUCHOWEGO ODRODZENIA
 11. ODNOŚNIE DO BOŻYCH, DUCHOWYCH PRAW
 12. ODNOŚNIE DO MODLITWY
 13. ODNOŚNIE DO EWANGELII
 14. ODNOŚNIE DO EWANGELII SUKCESU
 15. ODNOŚNIE DO WIECZNEGO PRZEZNACZENIA
 16. ODNOŚNIE DO PIEKŁA
 17. ODNOŚNIE DO SZATANA
 18. ODNOŚNIE DO SĄDU BOŻEGO
 19. ODNOŚNIE DO ŁASKI
 20. ODNOŚNIE DO ZBAWIENIA
 21. ODNOŚNIE DO ZBAWIENIA Z ŁASKI I PRZEZ STARE PRAWO
 22. ODNOŚNIE DO ZBAWIENIA PRZEZ WIARĘ I Z UCZYNKÓW
 23. ODNOŚNIE DO ZBAWIENIA PRZEZ PRZYNALEŻNOŚĆ RELIGIJNĄ
 24. ODNOŚNIE DO PRZYMIERZY
 25. ODNOŚNIE DO PRZESTRZEGANIA DZIESIĘCIU PRZYKAZAŃ W CZASACH NOWEGO PRZYMIERZA
 26. ODNOŚNIE DO IZRAELA
 27. ODNOŚNIE DO WYBRANIA LUDZI DO ZBAWIENIA (PREDESTYNACJI)
 28. ODNOŚNIE DO WOLNEJ WOLI
 29. ODNOŚNIE DO SUMIENIA
 30. ODNOŚNIE DO KOŚCIOŁA
 31. ODNOŚNIE DO POWROTU CHRYSTUSA
 32. ODNOŚNIE DO POCHWYCENIA KOŚCIOŁA
 33. ODNOŚNIE DO TYSIĄCLETNIEGO KRÓLESTWA
 34. ODNOŚNIE DO OBRZĘDÓW W KOŚCIELE
 35. ODNOŚNIE DO DZIESIĘCINY
 36. ODNOŚNIE DO CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA
 37. ODNOŚNIE DO RUCHU EKUMENICZNEGO
 38. ODNOŚNIE DO UŚWIĘCENIA WIERZĄCYCH
 39. ODNOŚNIE DO UPAMIĘTANIA, POKUTY I NAWRÓCENIA
 40. ODNOŚNIE DO HOMOSEKSUALIZMU
 41. ODNOŚNIE DO ŚWIĘTOWANIA SABATU
 42. ODNOŚNIE DO KALWINIZMU, ARMINIANIZMU I WESLEYANIZMU
 43. ODNOŚNIE DO ZROZUMIENIA BOŻEGO PRZESŁANIA I PRAWDY
 44. ODNOŚNIE DO OBJAWIEŃ, EGZORCYZMÓW CZY INNYCH NADNATURALNYCH ZJAWISK
 45. ODNOŚNIE DO INTERPRETACJI PISMA ŚWIĘTEGO
 46. ODNOŚNIE DO MAŁŻEŃSTWA
 47. ODNOŚNIE DO ŻYCIA RODZINNEGO
 48. ODNOŚNIE DO ROZWODU I POWTÓRNEGO MAŁŻEŃSTWA
 49. ODNOŚNIE DO DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO
 50. ODNOŚNIE DO DARU PROROKOWANIA
 51. ODNOŚNIE DO DARU MÓWIENIA INNYMI JĘZYKAMI