ODNOŚNIE DO DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO

Wierzę w dary Ducha Świętego, które stanowią część Ewangelii, są przywilejem wszystkich wierzących (Efezjan 4:8-16) i rozdaje je sam Bóg – według swojej woli i potrzeb Kościoła. W Biblii znajdujemy trzy miejsca, które odnoszą się do darów Ducha Świętego: 1. list do Koryntian 12:1-31, List do Rzymian 12:3-8 i List do Efezjan 4:7-16. Uważam, że osoba wierząca [prawdziwie odrodzona (Tytusa 3:3-5)] powinna używać darów zgodnie z zaleceniem i pod pełną kontrolą Słowa Bożego (1 Koryntian 14:26.40). W dzisiejszych czasach dwa z darów Ducha Świętego (prorokowanie i mówienie innymi językami) wzbudzają kontrowersje. Jakie zdanie na ten temat mam ja, możesz przeczytać w dalszej części wyznania mojej wiary.