ODNOŚNIE DO OBRZĘDÓW W KOŚCIELE

Wierzę, że starotestamentowe obrzędy nie dotyczą chrześcijan. Jezus Chrystus zapoczątkował Nowe Przymierze, a ci, którzy Go szczerze przyjęli, ludzie duchowo odrodzeni (Tytusa 3:3-6 – co to znaczy dowiesz sie, klikając tutaj), podlegają innym zasadom, określonym w Piśmie Świętym jako prawo łaski [(Rzymian 6:11-14) więcej na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj]. Wierzę, że Pan Jezus ustalił w Kościele dwa obrzędy – chrzest i komunię (Wieczerzę Pańską). W wyraźny sposób wskazuje je Ewangelia:
a) Chrzest w wieku świadomym w wodzie poprzez zanurzenie [(Mateusza 28:19 / Marka 16:16 / Dzieje Apostolskie 10:47-48 / Rzymian 6:4) jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj].
b) Wieczerza Pańska składa się z chleba i owocu winorośli (2 Piotra 1:4). Stanowi pamiątkę po Chrystusie (1 Koryntian 11:24) – przypomina, że rozstanie z Nim jest chwilowe i przywodzi na myśl Jego obietnicę powrotu po swój Kościół (1 Koryntian 11:26). Wierzę, że praktykowanie tego obrzędu ze szczerą wiarą głęboko buduje i posila w oczekiwaniu na powtórne przyjście Jezusa (jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Wieczerzy Pańskiej, kliknij tutaj lub tutaj.