ODNOŚNIE DO PIEKŁA

Wierzę w istnienie piekła. W Piśmie Świętym zostało ono opisane jako otchłań, czeluść (Łukasza 8:31 / Objawienie Jana 9:1), jezioro ognia i siarki. Przebywający w nim ludzie będą cierpieć wieczną karę (Objawienie Jana 20:10). Będzie tam płacz i zgrzytanie zębów, co oznacza wielki smutek i złość (Mateusza 13:42). Piekło, podobnie jak niebo, nie jest jedynie stanem ducha, lecz realnym miejscem – miejscem, „[…] gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie” (Marka 9:48). Ludzie, którzy odrzucą ofiarę Chrystusa i trafią do piekła, doświadczą niekończącego się Bożego gniewu (2 Tesaloniczan 1:8-9 / Hebrajczyków 2:3). Będą cierpieć psychicznie, emocjonalnie i fizycznie, czując ciągły wstyd, żal i potępienie. Jednak Bóg nie czerpie z tego żadnej satysfakcji. On pragnie, by ludzie zawrócili z grzesznej drogi, nawrócili się (zobacz, co to znaczy, klikając tutaj), doświadczyli przemiany życia, odrodzenia [(Tytusa 3:3-6) więcej na ten temat tutaj], a następnie znaleźli się z Nim w raju (Ezechiela 33:11) – jeśli chciałbyś dowiedzieć się, w jaki praktyczny sposób można z tego skorzystać, kliknij tutaj.