ODNOŚNIE DO ŚWIĘTOWANIA SABATU

Wierzę, że nakazana w zakonie Mojżeszowym forma prawa sabatowego nie odnosi się do chrześcijan (Kolosan 2:1-17 / Rzymian 14:1-14) – więcej na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj. Zostaliśmy oddzieleni od zakonu Starego Przymierza i zjednoczeni z Chrystusem poprzez zakon Ducha (Rzymian 8:1-17). Wierzę, że chrześcijanin jest pod inną formą prawa, określoną warunkami Nowego Przymierza. Nie oznacza to jednak, że może lekceważyć (zaniedbywać) czwarte przykazanie (Mateusza 5:19) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.