ODNOŚNIE DO ŻYCIA RODZINNEGO

Wierzę, że Bóg ustanowił fundament, w którym mężczyzna stanowi głowę rodziny i jest odpowiedzialny za jej duchowy i materialny stan (1 Koryntian 11:3 / Efezjan 5:22-24). Mąż ma obowiązek kochać i szanować swoją żonę (Kolosan 3:19), a ona powinna okazywać mu uległość (Kolosan 3:18 / Tytusa 2:5) i troszczyć się o wspólne, nierozerwalne dobro rodziny. Wszelkie nadużywanie władzy przez męża jest przez Boga niedozwolone i podlega surowej karze. Wierzę, że prawdziwie odrodzony mężczyzna rozumie to, starając się postępować właściwie.