Wykłady Henryka Turkanika o czasach ostatecznych

Zachęcamy do wysłuchania wykładów brata Henryka Turkanika na temat czasów ostatecznych: kliknij tutaj.