Pismo Święte

2 Tymoteusza 3:16-17
„[…] całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany”.

Zachęcam cię do obejrzenia krótkiego filmu promującego czytanie Pisma Świętego pod tym linkiem lub do zapoznania się z artykułem na temat interpretacji Biblii pod tym linkiem. Jeśli potrzebujesz biblijnych wersetów, które zawierają odpowiedzi na najważniejsze pytania lub mogą pomóc ci w potrzebie, kliknij tutaj.

Możesz również korzystać z innych możliwości, aby karmić się Słowem Bożym. Jeśli masz pragnienie czytania Nowego Testamentu, mogę ci go wysłać (zupełnie za darmo). W tym celu proszę o kontakt z podaniem swojego adresu: luke@zaJezusem.com. Możesz również zamówić sobie Nowy Testament z Fundacji Rema (Biblie dla Europy), klikając tutaj.


Pismo Święte do czytania

 1. Pismo Święte – opcja #1
 2. Pismo Święte – opcja #2
 3. Pismo Święte – wyszukiwarka
 4. Pismo Święte na komórkę
 5. Biblia Gdańska na komórkę
 6. Nowy testament – tłumaczenie z 1606 roku
 7. Nowy testament BG – tłumaczenie z 1632 roku
 8. Nowy testament BG – tłumaczenie dosłowne
 9. Nowe tłumaczenie Biblii Gdańskiej
 10. Nowy testament – najnowsze tłumaczenie z 2008 roku
 11. Księga Objawienia Jana w tłumaczeniu Biblii Poznańskiej
 12. Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii
 13. Biblijne programy komputerowe
 14. Słownik miejsc biblijnych
 15. Słownik postaci biblijnych
 16. Słownik terminów biblijnych
 17. Wersety biblijne w kategoriach tematycznych
 18. Multimedialny świat Biblii
 19. Darmowe gry o podłożu biblijnym
 20. Pismo Święte do słuchania
 21. Całe Pismo Święte do słuchania, pliki w formacie mp3
 22. Biblia Gdańska do słuchania, pliki w formacie mp3
 23. Biblia w plikach audio
 24. Stary Testament
  1. Księga Rodzaju do słuchania
  2. Księga Psalmów do słuchania
  3. Księga Daniela do słuchania
  4. Księga Mądrości do słuchania
  5. Księga Przysłów do słuchania
 25. Nowy Testament
  1. Ewangelia według Mateusza do słuchania
  2. Ewangelia według Marka do słuchania
  3. Ewangelia według Łukasza do słuchania
  4. Ewangelia według Jana do słuchania
  5. Księga Dziejów Apostolskich do słuchania
  6. List Pawła do Rzymian do słuchania
  7. 1. List Pawła do Koryntian do słuchania
  8. 2. List Pawła do Koryntian do słuchania
  9. List Pawła do Galatów do słuchania
  10. List Pawła do Efezjan do słuchania
  11. List Pawła do Filipian do słuchania
  12. List Pawła do Kolosan do słuchania
  13. 1. List Pawła do Tesaloniczan do słuchania
  14. 2. List Pawła do Tesaloniczan do słuchania
  15. 1. List Pawła do Tymoteusza do słuchania
  16. 2. List Pawła do Tymoteusza do słuchania
  17. List Pawła do Tytusa do słuchania
  18. List Pawła do Filemona do słuchania
  19. List do Hebrajczyków do słuchania
  20. List Jakuba do słuchania
  21. 1. List Piotra do słuchania
  22. 2. List Piotra do słuchania
  23. 1. List Jana do słuchania
  24. 2. List Jana do słuchania
  25. 3. List Jana do słuchania
  26. List Judy do słuchania
  27. Księga Apokalipsy Świętego Jana do słuchania
  28. Przypowieści Pana Jezusa do słuchania