Jak szukać swego partnera. Z zapisków byłego kawalera

Czym jest Miłość ???
Sposoby mierzenia miłości lub standardy miłości.

1. Akceptacja osobowości partnera. Zakochujesz się nie w ciele, ale w osobie, w pięknie jej wewnętrznej osobowości. Ciało z latami niszczeje, a osoba wzbogaca się. Piękno ciała jest tylko na grubość skóry.

2. Przyjemność i szacunek. Miłość szanuje. Jeżeli ktoś prosi cię o coś, co pozbawia cię szacunku, to wiedz, że ta osoba cię nie kocha.

3. Oddanie się (poświęcanie się). Miłość to poświęcanie, wzajemne ubogacanie się, a nie wykorzystywanie. Kochający chcą zespolić swe siły, by stanowić jedno ognisko. Razem budują jedno ognisko. Wstępując w związek małżeński pragnij by całkowicie zaspokoić potrzeby drugiej osoby.

4. Odpowiedzialność i radość. Myśl nie jak najwięcej wynieść, ale jak najwięcej wnieść. Małżeństwo to przyjemność połączona z odpowiedzialnością. A odpowiedzialność wymaga całkowitego poświecenia się. Myśl o rozwodzie odrzucić już na początku.

5. Ból z powodu rozłąki, a radość z obecności. Nie nudzą się ci, którzy się kochają. Dojrzała miłość może znieść konieczną separację. W miłości nie można żyć długo bez drugiej osoby, bez poczucia braku czegoś.

6. Możność obycia się bez fizycznego zbliżenia. Miłość to przeżywanie wzajemnej radości i zadowolenia bez fizycznych zbliżeń. Seks nie jest wszystkim w małżeństwie. Prawdziwe partnerstwo to intelektualna więź bez seksu.

7. Zmysł opiekuńczy. Ochrona od wszystkich możliwych przykrości i bólów. Nawet w żartach nie kpić z drugiej osoby przez wynajdywanie i komentowanie jej słabych stron. Dodawajmy sobie otuchy. Bądźmy dumni jedno z drugiego.

8. Poczucie wyłącznej przynależności. Osoba zakochana zawsze myśli o sobie w relacji do tej drugiej osoby. Co ona teraz robi? Wzajemna identyfikacja i chęć dzielenia się wszystkim.

9. Poczucie rosnącego zrozumienia. Wzajemne wręcz niezwykle zrozumienie się. Ich linie porozumienia (komunikacji) są stale otwarte. Im bardziej rozwijają się te sfery (linie) to tym lepiej myślą, czują, widzą i działają zgodnie.

10. Dynamiczny wzrost. Miłość dojrzewa i nabiera cech Chrystusa opisanych w 1 Koryntian 13.

PAMIETAJ!! Małżeństwo nie polega na znalezieniu odpowiedniego partnera, lecz na staniu się właściwą osobą do małżeństwa. Skoro Bóg ma dla ciebie upatrzonego partnera, to on również doprowadzi cię do tej osoby, a teraz chce abyś był coraz bardziej odpowiednią osobą do małżeństwa – stając się bardziej podobny do Jezusa Chrystusa.

Jak poznać swego Partnera?

Każdy ma ideał przyszłego domu i żony, ale musi być on zgodny z Pismem Świętym. Początkowe decyzje podejmuj przez wnikliwe obserwacje zalet osoby i konfrontuj je z ich biblijnymi ideałami. Wówczas wiele niewłaściwych osób zostanie wyeliminowanych. Jeżeli nikt nie zostanie to dalej cierpliwie czekaj na Boże prowadzenie. Gdy ktoś się pojawi to stosuj cichą obserwację. Wtedy dowiesz się o tej osobie więcej niż przez miesiące randkowania. Dlaczego? Ponieważ każdy człowiek udaje, aby osiągnąć swój cel. Gdy znajdziesz osobę z cechami, jakie oczekujesz od twego przyszłego partnera wówczas musisz częściej z nim/nią przebywać, aby miłość się rozwinęła. Miłość jest głęboką troską o drugiego człowieka, zapomina o sobie i wszystko chce dać obiektowi uczuć. Miłość jest rezultatem wzajemnego poznania się, poszanowania i pragnieniem dzielenia z wybraną osobą doświadczeń życia. „Chodzenie z kimś” to nie flirtowanie, to nie zabawa, ale chęć rozwoju wzajemnej miłości i przywiązania. Celem „chodzenia” winno być małżeństwo lub świadomość, że to nie ta osoba. Nie śpiesz się, poznaj dokładnie osobę, aby kontakty nie były oparte na cielesności. Miej szeroko otwarte oczy przed małżeństwem, a przymknij dopiero po. Nie śpiesz się, gdyż nierozważną decyzję można żałować całe życie. Właściwe zaloty polegają na: przebywaniu razem w większej grupie ludzi, na rozmowach, listach, wspólnej pracy i wycieczkach. Obserwowanie człowieka podczas trudności i zmęczenia objawia prawdziwy charakter tej osoby. Poznaj poglądy, przekonania, zasady życia tej osoby. Pamiętaj również, że wyrazy miłości są nieuczciwe, jeśli nie są szczere. W każdej sytuacji bądź wzorem w postępowaniu, aby przez twoje złe postępowanie nikt się nie zgorszył i nie postąpił gorzej niż ty. Rozważ:

1Tymoteusza 4:12; Rzymian 12:17; 2Tymoteusza 2:22; Ewangelia Mateusza 5:8

Wola Pana mówi: kogo TY CHCESZ, byle w Panu. 1 Koryntian 7:39

Prawdziwa Miłość a Zauroczenie
czyli czy to jest miłość czy to jest kochanie

Prawdziwa miłość wymaga zdyscyplinowania i jest oparta na obopólnej lojalności i altruizmie. Zakochanie zwane romantyczną namiętnością jest natomiast egocentryczne i szukające tylko własnego dobra. Miłość jest skierowaniem uwagi na całą osobę i opiera się na szacunku, podziwie, poważaniu i godności. Miłość jest dojrzałym uczuciem dlatego narasta powoli, dostrzega wady, jest realistyczna, nie przerwie jej rozłąka, jest towarzyska, daje drugiej osobie poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia i pewności, że jest potrzebna. Natomiast zauroczenie jest czasową lekkomyślną namiętnością, która widzi drugiego człowieka, jako doskonałego idola bez wad. Miłość rośnie mocno na gruncie wzajemnego szacunku, w atmosferze odpowiedzialności, zrozumienia, troskliwości, bezinteresowności i radości, które są widocznym dowodem przeplatania się wzajemnego poświecenia i lojalności. W prawdziwej miłości zadowolenie nie jest zależne wyłącznie od przyjemności seksualnej. Prawdziwie zakochani są wobec siebie pokorni, pragną dawać zamiast brać. Prawdziwa miłość wiąże się z prawdziwą przyjaźnią, z radością przebywania ze sobą, z radością dzielenia spraw wspólnymi zainteresowaniami, z opieką i pomaganiem sobie. Zauroczeni zaś dają swoje ciała, ale zamykają serca i umysły. Należy pamiętać, że seks jest nagrodą dla dwojga prawdziwie kochających się ludzi.

Jak sprawdzić istnienie prawdziwej miłości?

Jeżeli jesteś w relacji z jakąś osobą i zadajesz sobie pytanie: czy to jest prawdziwa miłość czy tylko zakochanie, wówczas poniższe pytania naprowadzą cię na odpowiedź: Czy uczucie to wzrasta z upływem czasu, czy oboje wzrastacie z nią? Czy razem stawiacie czoła przeszkodom, problemom i przezwyciężacie je? Czy jesteś sobą, czy też usiłujesz żyć na wzór jakiegoś fałszywego wyobrażenia tego kim masz nadzieję być? Czy twoja miłość jest delikatna, cierpliwa, wyrozumiała, przebaczająca i wzrastająca?

Co robić?

Nigdy nie próbuj być zalotny ale bądź ujmujący. Bądź sobą, pracuj nad sobą, a miłość przyjdzie sama. Traktuj innych z godnością i staraj się widzieć w nich ich najlepsze cechy. Obchodź się z innymi jak z ważnymi i wielkimi. Nigdy nie rób „dobrego wrażenia”, śmiejąc się głupio i powtarzając stare dowcipy. Nie staraj się być oryginałem. Nie krepuj innych, daj im swobodę. Nie stosuj cudzych manier, czyń to co jest rzeczywiście najlepszym odzwierciedleniem ciebie. Mów o rzeczach otwarcie i szczerze ale również uprzejmie. Nie schlebiaj nieszczerze . Bądź uprzejmy, ale nie wylewny. Wykonuj swoje sprawy uczciwie. Miłość przyjdzie sama. Elementem przez który możemy odróżnić prawdziwą miłość od romantycznej namiętności jest CZAS!!!!!!!

Jak szukać partnera?

1. Rozpoznaj swój dar czy powinieneś żyć w samotności (1Kor yntian 7:26,29) czy też w małżeństwie (1 Koryntian 7:2,8, 9). Gdy stwierdzisz, że zostałeś stworzony do małżeństwa to…

2. Módl się o tą sprawę, ale jednocześnie pracuj w celu znalezienia partnera. Tak jak to robisz w kwestii chleba. Modlisz się o chleb powszedni, a następnie idziesz do sklepu, aby go kupić.

3. Przygotuj się do małżeństwa

– rozwiń do maxa zdolności w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, szycie, czas z dziećmi, odpowiedzialne zarządzanie domem).

– ucz się jak stać się atrakcyjną fizycznie osobą. Zwróć uwagę na twoją wagę, czystość oraz gustowny, ale skromny ubiór. Pamiętaj jednak, że atrakcyjność fizyczna to nie wszystko. Przypowieści 31,30; 1 Piotra 3:3-5

– rozwijaj chrześcijańską osobowość. Bądź pełnym życia człowiekiem. Uśmiechaj się i promieniuj wewnętrznym pięknem serca.

4. Zdążaj do swego celu. Gdy jesteś głodny i potrzebujesz chleba to robisz coś w tym kierunku. Podobnie w kwestii szukania partnera życiowego.

– nie zasilaj szeregu samotnych osób, bo one wnoszą w życie gorycz.

– idź tam gdzie są chrześcijanie przeciwnej płci. Wybierz zajęcie by mieć z nimi styczność. Bierz udział w różnych spotkaniach i wycieczkach.

– nie rozpaczaj nad sobą, ale uczyń coś praktycznego w kierunku zmiany twej obecnej sytuacji.

Pamiętaj: Według 1Koryntian 7:39, wolą Bożą jest abyś poślubił:

a. tego kto jest chrześcijaninem – „byle w Panu”

a. tego kogo TY CHCESZ – „kogo chce”

Zauważ: Wybierając liderów w Kościele mamy patrzeć na ich charakter 1Tymoteusza 3:1-10. O ileż bardziej mamy patrzeć na charakter naszego przyszłego partnera skoro będziemy z nim związani na zawsze.

KIEDY POWIEDZIEĆ KOCHAM CIĘ

Rodzaje miłości:

1) AGAPE – miłość Boga, która jest naszym udziałem List do Rzymian 5.5; List do Galacjan 5,22; Cechy opisane w 1 Koryntian .13.

2) PHILIA – zażyła przyjaźń wyrażona w odruchach, emocjach wskazujące, że odpowiada ci towarzystwo lub druga osoba.

3) EROS – namiętna miłość, pożądająca drugą osoby fizycznie łączy sie z odurzeniem, ekstaza. Oparta wyłącznie na emocjach.

Cel seksu to:- poczęcie nowego życia,
– dopełnienie szczęścia,
– umocnienie małżeńskiej jedności.

Przeciwieństwa miłości:

Agape – samolubstwo

Fileo – nienawiść

Eros – obrzydzenie

Miłość do drugiej osoby musimy budować na AGAPE.

Drugi fundament to PHILIA, a uwieńczeniem budowli miłości może być EROS. Przy wyborze partnera nie odwracaj piramidy, gdyż długo się to nie utrzyma. Bóg naszą pierwszą miłością, a wybór partnera powierz Bogu, a nie polegaj na sobie Psalm 32,8; Przypowieści Salomona 3 .5-6; 28,26.

Jak nie można wybierać partnera.

1) nie szukaj w partnerze cech podobnych lub przeciwnych jak u rodziców;

2) nie podejmuj szybkiej, podświadomej decyzji;

3) nie szukaj „dobrego kumpla”;

4) nie bierz pod uwagę niechrześcijan Efezjan. 5.11; Koryntian.5.9-13; Psalm 1.1; 2 Tesaloniczan.3.5.

Jak wybierać partnera:

1) zanim zostaniesz zaślepiony „eros” określ cel swojego życia;

2) szukaj osoby kierowanej Duchem Świętym;

3) nie spiesz sie zbytnio;

4) kieruj sie radami: Jezusa Ewangelia Jana .8.12;

Biblii Psalm.119.105

Innych doświadczonych chrześcijan Ewangelia Mateusza.5.14.

*Autor tego artykułu ponad 20 lat modlił się o wybrankę swego serca i w końcu ją otrzymał:

Piotr Starzęba z rodziną