Pewność przebaczenia

Zacznij od nauczenia się na pamięć I Jana 1,9
Powtarzaj I Jana 5,11-12
Jana 16,24
I Kor. 10,13

Medytacja nad I Jana 1,9
Co Bóg chce, abyś zrobił z twoimi grzechami?
Co znaczy wyznać?
Jak opisany jest Bóg w Jego akcie przebaczenia?
Co jeszcze Bóg czyni , kiedy wyznajesz swoje grzechy?
„Jeśli wyznajemy grzechy swoje…”

1. Co powinniśmy uznać o sobie? I Jana 1,8-10
2. Jaki powinien być twój stosunek do grzechu? Ps.139, 23-24
Ps. 38,9
3. Co powinno towarzyszyć twojemu wyznaniu grzechów? Przyp. Sal. 28,13
„…wierny jest Bóg i sprawiedliwy…”
„…i odpuści nam grzechy i oczyści…”

4. W jaki sposób pokazuje Boga Psalm 86,5
5. Na jakiej podstawie masz przebaczenie? Efez. 1,7
6. Co List do Hebrajczyków 10,12 mówi o ofierze Chrystusa?
7. Dlaczego niemądrze jest czuć się dalej winnym już raz wyznanych grzechów? Hebr. 10,12
8. Jaka powinna być twoja postawa w stosunku do innych, od doświadczyłeś Bożego przebaczenia? Efez. 4,32
Napisz z pamięci I Jana 1,9
Zastosowanie I Jana 1,9
Czy możesz pomyśleć o jakimś grzechu, który popełniłeś, a o przebaczenie którego jeszcze nie poprosiłeś?
Jeśli tak, wyznaj go więc Bogu i dziękuj Mu za jego przebaczenie. Czy Bóg przebaczył ci i zapomniał o twoim grzechu?