Szatan i jego cele w świetle nauki Słowa Bożego

Pismo Święte mówi o istnieniu świata duchowego (z aniołami), których liczebność jest niezliczona (Psalm 68:18 / Objawienie Jana 5:11). Niestety, oprócz dobrego świata, istnieje zły świat duchowy z szatanem na czele, który posiada moc i może przybierać postać anioła światłości – film na ten temat możesz oglądnąć, klikając tutaj.

2 Koryntian 11:13-14
…(13) Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych.(14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.

Zgodnie z biblijną prawdą, szatan (diabeł) nie mieszka w piekle lecz na ziemi (Izajasza 14:12), i posiada moc [również do czynienia cudów (Marka 13:22-23 / Mateusza 7:21-23 / Objawienie Jana 13:13-14 / 16:13-14 / 19:20) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj]. Często w wyobraźni ludzkiej to osoba o odrażającym wyglądzie, czyniąca zło. Jak wskazuje jednak Pismo Święte diabeł (szatan) to piękny i podstępny anioł, przewyższający człowieka inteligencją i mądrością. Kiedyś był on aniołem światłości (Bożym aniołem) lecz z powodu pychy został od Boga oddzielony, a następnie „zrzucony na ziemię.”

Izajasza 14:12-14
…(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym.

Celem szatana jest przeciwdziałanie Bożym planom, hamowanie duchowego rozwoju chrześcijan, rozsiewanie fałszywych nauk (spirytyzm, okultyzm, różnego rodzaju religie), oraz zaślepianie ludzkich umysłów, aby uniemożliwić im przyjęcie Ewangelii. Szatan posługuje się ideami, moralnością, filozofią, psychologią, ludzkimi pragnieniami, rządami, kulturą, edukacją, sztuką, medycyną, muzyką, systemami ekonomicznymi, rozrywką, mass mediami, religiami, sportem, rolnictwem itp. Wykorzystuje on na przykład:

• Medycynę – do zabijania nienarodzonych dzieci.

• Rolnictwo – do niszczących życie narkotyków, tytoniu i alkoholu.

• Systemy edukacyjne – do wprowadzania bezbożnej filozofii.

• Systemy religijne – do rozbijania jedności kościoła.

• Środki przekazu i rozrywkę – do niszczenia Bożych norm życia.

• Reklamy – do rozbudzania ludzkich pragnień i pożądliwości.

• Tolerancję i humanizm – do niszczących życie rodzinne, związki partnerskie jednej płci.

• Fałszywe nauki w kościele – do niszczenia w chrześcijanach Bożego życia.

• itp.

W końcowej Księdze (Objawieniu Jana) czytamy; …(3) I wrzucił go (szatana) do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów,… (Objawieniu Jana 20:3a).

Objawienie Jana 19:20
…(20) I pojmane zostało zwierzę, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką.

Bronią szatana jest podstęp i żeruje on na ludzkiej niewiedzy (Przypowieści Salomona 29:18 / 1 Koryntian 2:4-16). Ponadnaturalne, tajemne zjawiska, cuda, duchowe przeżycia czy inne spektakularne wydarzenia, fascynują przez swą niecodzienność odciągając od Bożej drogi do zbawienia [źródła prawdy i życia – Jezusa Chrystusa(Kolosan 2:1-5 / Jana 14:6)]. Szatan zaślepiając ludzkie umysły osiąga swój cel kierując ich w różnego rodzaju religie, kulty, wróżbiarstwo, zabobony, przesądy (np. horoskopy), czary, spirytyzm, humanizm lub inne odszczepieństwa. Pismo Święte przestrzega przed jego przebiegłością (1 Tymoteusza 3:1-5 / Efezjan 6:10-11), wskazując właściwy fundament naszego chrześcijańskiego życia; …(8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości, …(18) Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, (19) a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym (Kolosan 2:8-9 i 18-19).

W Liście do Galacjan 1:8-9 Apostoł ponawia ostrzeżenie; …(8) Ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! (9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty! – jeśli chciałbyś dowiedzieć się czym jest i o czym mówi Ewangelia, kliknij tutaj.

W Liście do Efezjan 4:20-24 znajdziesz źródło i wskazówki na powrót do właściwego związku z Bogiem; …(20) Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21) jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. (22) Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy – w jaki sposób możesz to osiągnąć, kliknij tutaj, gorąco zachęcam.

Jeśli chciałbyś sprawdzić stan swojego związku z Bogiem, kliknij tutaj. Jeśli masz pytania napisz; luke@zaJezusem.com

Dziękuję, Luke