Szatan – ogólne

A. Jest aniołem, który upadł z nieba

Job 1.6, 2.1 Synowie Boży razem z szatanem

Job 38.7 Weselili się synowie Boże

1 Moj. 6.1-4 Synowie Boży

Ezech. 28.14 Cherubin pomazany

2 Kor. 11.11-13 Anioł światłości

Judy 9 Michał Archanioł razem z diabłem

Łuk. 10.18 Szatan spadł z nieba

B. Ma królestwo

Efez. 6.11,12 Księstwa, zwierzchności

Jan 12.31 Książę świata

Mat. 12.25,26 Królestwo szatana

Mar. 3.23-26 Królestwo szatana

Łuk. 11.17,18 Jak ostoi królestwo jego?

Mat. 4.8,9 Pokazał mu wszystkie królestwa świata

Łuk. 4.5-7 Bo mi jest dana

Obj. 2.9 Bóżnica szatana

Obj. 2.13 Gdzie szatana mieszka

Obj. 2.20,24 Bałwochwalstwo- głębokości szatana

Obj. 3.9 Bóżnica szatana- powiadają być Żydami

Obj. 13.2 Smok dał swoją moc

C. Jego dzieło

1 Jan 3.8 Uczynki diabła

Job 2.2 Krąży ziemię

Mat.13.25,39 Sieje fałszywych

Jan 13.2 Wrzucił w serce Judasza

Dzieje 5.3 Napełnił serce Ananiasza

Mat. 16.22,23 Może kierować myśli

Mar. 8.33 Interesuję się tym, co ludzkiego a nie Bożego

Dzieje 26.18 Ciemność- moc szatana

2 Tym. 2.26 Sidło (pułapka) szatana, pojmani są ku czynieniu jego woli

Jan 8.44 Ojciec kłamstwa

Dzieje 13.10 Nieprzyjaciel sprawiedliwości, podwracać drogi Pańskie

1 Jan 3.10 Synowie diabła nie czynią sprawiedliwości

2 Kor. 11.15 Słudzy szatana przemieniają się w sługi sprawiedliwości

2 Kor. 12.7 Prześladuje

D. Moc diabła

Heb. 2.14 Miał władzę śmierci do śmierci Jezusa

Łuk. 13.16 Moc żeby związać chorobą

Dzieje 10.38 Opanował chorobami

2 Tes. 2.9 Znaki, cuda

Job 1.18,19 Wiatr mocny

Job 1.16 Ogien z nieba

Obj. 13.13 Ogien z nieba

Obj. 13.2,3 Leczyć rany

Obj. 13.15 Dać ducha obrazowi

E. Główne fragmenty

Job 1.6-2.7

1.6, 2.2 Ma dostęp do tronu Boga

1.7 Krąży ziemię

1.9 Prowadzi dyskuzje z Bogiem

Izaj. 14.12-14

14.4 Uosobiony w królu Babilonii

14.12 Upadł

14.14 “Wstąpię na wysokość”

Ezech. 28.1-19 28.2 Uosobiony w ksiązięcu Tyrskim

28.2 Siedział na stolicy Bożej

28.3 Mądrzejszy niż Daniel

28.5 Dla bogactwa podniosło się serce

(1 Tym. 6.10)

28.12 Pełen mądrości, piękności

28.13 W Edenie

28.13 Stworzony (nie urodzony)

28.14 Cherubinem

28.14 Na górze Bożej

28.15 Doskonały od stworzenia

28.17 Uderzony o ziemię

Obj. 12.3-10

12.4 Ciągnął trzecią część gwiazd

12.7 Ma aniołów

12.8 Jeszcze raz będzie wypędzony z nieba

12.13 Będzie prześladował Izrael

12.17 Uczyni wojnę z Izraelem nawróconym

F. Szatan i Judasz

Dzieje 1.20 Niech inny bierze biskupstwo

Psa. 109.6-8 Przeciwnik po prawej ręce

Jan 6.70 Jeden z was jest diabeł

Jan 13.27 Szatan wstąpił w Judasza

Łuk. 22.3 Wstąpił szatan w Judasza

Dzieje 1.25 Aby odszedł na miejsce swoje

Mat. 25.41 Ogien przygotowany diabłu

Jan 17.12 Judasz- syn zatracenia

2 Tes. 2.3,9 Syn zatracenia (antychryst)

G. Imienia diabła

Izaj. 14.12 Jutrzenka

Izaj. 27.1 Lewiatan

Ezech. 28.14 Cherubinem pomazanym

Mat. 12.24 Beelzebub

Jan 12.31 Książę świata

2 Kor. 4.4 Bóg tego świata

2 Kor. 6.15 Belial

1 Piotra 5.8,9 Lew ryczący

1 Jan 2.14 Złośnik

Obj. 12.7 Smok

Obj. 12.10 Oskarżyciel

Obj. 20.2 Wąż

I. Jak zwyciężyć z diabłem

Jak. 4.7 Dać odpór

1 Jan 2.14 Słowo Boże

Efez. 6.16 Wiara w Słowo Boże

1 Piotra 5.8 Bądź trzeżwi, czuwać