Studiowanie 2. Księgi Samuela – opcja #1

2. Księga Samuela opisuje rządy króla Dawida i przedstawia jego przymierze w konkretnym kontekście historycznym. Może być ona podzielona na dwie główne części – zwycięstwa Dawida (rozdziały 1-10) oraz problemy Dawida (rozdziały 11-20). Ostatnia część tej księgi (rozdziały 21-24) jest niechronologicznym dodatkiem przedstawiającym szczegóły związane z rządami Dawida. Zapraszam na stadium tej księgi: kliknij tutaj.