Studiowanie 1. Listu Jana

Autor: Apostoł Jan
Czas: ok. 90 r. po Chrystusie
Miejsce: Efez
Cel: ostrzeżenie wierzących przed odstępcami podważającymi prawdę o boskości i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa
Temat: zbawcza jedność wierzącego z Jezusem, prawdziwym człowiekiem, Bogiem i życiem wiecznym

Cykl rozważań 1. Listu Jana – opcja #1