Studiowanie Listu do Hebrajczyków

Autor: misjonarz i duszpasterz nieznany z imienia Czas: około 60 r. po Chrystusie Miejsce: nieznane (list mógł zostać napisany w Italii i skierowany do Żydów w Palestynie lub mógł zostać napisany w Palestynie i skierowany do Żydów w Italii) Cel: przekonanie wierzących o wyjątkowości Jezusa Chrystusa i odwiedzenie ich od myśli o porzuceniu Go i powrocie do wiary i obrządku Starego Przymierza Temat: Jezus Chrystus ostatecznym objawieniem Boga

Studiowanie Listu do Hebrajczyków – opcja #1