Wizualna pomoc do zrozumienia Biblii – Stary Testament

Dzieje Apostolskie 8:26-31
„[…] a anioł Pański rzekł do Filipa, mówiąc: Wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. (27) I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, (28) powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. (29) I rzekł Duch Filipowi: Podejdź i przyłącz się do tego wozu. (30) A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: Czy rozumiesz to, co czytasz? (31) Ten zaś powiedział: Jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce”.

Jakże często czujemy się tak jak ten Etiopczyk. Nasze serca są otwarte, nasze umysły uwrażliwione, motywy pewne, a mimo to znaczenie słów wymyka się nam. Wówczas chcielibyśmy mieć obok siebie Filipa, by odpowiedział na nasze pytania, zinterpretował niejasne fragmenty, dał głębsze ich zrozumienie, przewodził naszemu czytaniu.

Etiopczyk był ważnym urzędnikiem dworskim, inteligentnym i wykształconym. Umiał czytać po hebrajsku i grecku równie dobrze jak we własnym języku. Pielgrzymka tego człowieka do Jerozolimy wskazywała na to, że był osobą bogobojną i dostrzegał tę szczególną obecność Boga w narodzie żydowskim. Czytanie przez Etiopczyka Pisma (pomimo niewygód podróży) sugeruje, że był poważnie zainteresowany poznaniem jego znaczenia. Mimo to nie rozumiał tego, co czytał, i potrzebował pomocy Filipa.

Duch Święty pomaga nam w zrozumieniu Pisma Świętego, ale w tym celu Bóg używa również ludzi. Filip był po prostu osobą pomagającą Etiopczykowi zrozumieć Pismo – człowiek ten nie otrzymał oślepiających błysków objawienia z nieba, tylko został mu podsunięty przez Opatrzność wędrowiec, który mógł wyjaśnić znaczenie słów Pisma.

Dziś również Bóg posługuje się ludźmi, by pomóc nam zrozumieć Pismo Święte. Moim głębokim pragnieniem jest, aby wizualna pomoc do zrozumienia Pisma Świętego stała się Bożym narzędziem wykorzystanym przez ciebie. Serdecznie zapraszam: kliknij tutaj.