Dni, które mają się ku końcowi

Na ziemi lęk bezradnych narodów , gdy zahuczy morze i fale . Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy , które przyjdą na świat . Łk.21,25.

Uczucie strachu obawy i lęk towarzyszą nam od chwili , kiedy jako niemowlęta pojawiliśmy się w naszej ludzkiej historii . Dziecko , które po raz pierwszy zaczerpnie powietrza , sygnalizuje swój strach krzykiem . Nowa rzeczywistość jest dla niego nieznana i przerażająca . Później z upływem czasu i wzrostem świadomości , trwogi i niepokoju jest coraz więcej .

Podam krótką definicję strachu, jak ją widzą inni . ,,Strach to jedna z podstawowych cech (nie tylko ludzka) mająca swe źródło w instynkcie przetrwania. Jest to stan silnego napięcia emocjonalnego pojawiającego się w chwili zagrożenia” . (Wikipedia)

Inaczej mówiąc : Strach jest to niepewność siebie i obawa tego co może zaistnieć . To doświadczenie znane jest nam od zawsze i będą one towarzyszyć do końca . Strach zaistniał w Edenie a jego główną przyczyną jest skażona grzechem natura po upadku człowieka przed Bogiem . Wracając teraz do kluczowego tekstu , który podałem na wstępie , to ze słów Pana Jezusa wynika , że dni , które zbliżają się do końca , charakteryzować będzie strach i niepokój, aż do omdlenia . Zapewne w dniach , które mają się ku końcowi zobaczyć można prawdziwe oblicze strachu . I widziałem a oto siwy koń a temu , który na nim siedział , było na imię ,,Śmierć” a piekło szło za nim i dano mu władzę nad czwartą częścią ziemi , by zabijali mieczem , głodem i morem , oraz przez dzikie zwierzęta (Ob.J.6,8) Konkordancja do Biblii gdańskiej tłumaczy słowo Arab – prześladowca . Myślę , że w tym tekście dzikie zwierzęta są symbolem ludzi z plemienia Ismaela . Od samego początku Ismael był zamieszaniem w swoim rodzie i czynił wiele na przekór pobratymcom swoim (25,18) Biblia mówi , że będzie to człowiek dziki (1Moj.16,12) Dziś trudno znaleźć bardziej zdziczałych i odczłowieczonych ludzi , żądnych krwi ludzkiej , jak niektóre odłamy islamu .

Do matki Ismaela Bóg powiedział kiedyś : Uczynię z niego naród wielki (21,18) Dziś populacja narodów arabskich na świecie wynosi ¼ całej ludności , t . j. grubo ponad 1,5 miliarda istnień ludzkich . Terroryzm w takim wymiarze jak zaistniał pod koniec XX wieku , to zjawisko dla nas znane bardziej z mediów i podawanych wiadomości ustnie , niż z rzeczywistości . Należy sobie jednak uświadomić , że dziś , nie ma kraju na świecie wolnego od zagrożenia terroryzmem . Organizacje terrorystyczne tworzą ludzie będący pod wpływem morderczej ideologii , której twórcą jest sam szatan . Jezus nazwał go złodziejem : On przyszedł by kraść zarzynać i wytracać (E.J.10,10) Apostoł Paweł wspomina o takich i mówi : Wynalazcy złego nierozumni , niestali , bez serca , bez litości (Rzym.1,31)

Są to ludzie , którzy nie mają żadnego szacunku do życia . Przywódcy może do swego życia mają , ale na pewno nie do życia drugiego człowieka . A już z całą pewnością , nie do życia ludzi , którzy uwierzyli w Jezusa . Są to dwa duchy przeciwstawne sobie : Duch Jezusa i duch antychrysta . Teraz jaką ideologię trzeba wymyśleć , żeby mieć do dyspozycji najczęściej młodych ludzi gotowych zabić siebie a przy tym jak najwięcej innych . Proszę sobie wyobrazić , że nie brakuje im takich , którzy to czynią z radością i nie są to rodowici islamiści , są w śród nich młodzi ludzie z różnych państw zachodnich z Polski również . Wszystkie kontynenty , wszystkie większe skupiska ludności , nie mogą się czuć bezpieczne . Nigdy wcześniej nie było czegoś podobnego , aby w przeciągu kilkunastu minut (mam tu na myśli 11 września 2001r. Nowy Jork) gdzie jeździec na siwym koniu pochłonął około trzy tysiące istnień ludzkich . Świat po tych wydarzeniach nie może się czuć bezpieczny a żadna władza nie jest wstanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom . Mówią o bezpieczeństwie , ale sami nie wierzą w to co mówią , mają bowiem świadomość , że są bezsilni wobec zjawiska terroryzmu , ponieważ jest to walka z jeźdźcem na siwym koniu , któremu na imię ,,Śmierć” Jego nikt nie pokonał , Boży Syn był w ciele ludzkim i temu jeźdźcowi również uległ . Z tą tylko różnicą , że grób nie mógł Jezusa zatrzymać i niebo znów przyjęło Go , jak przedtem .

W dniach , które mają się ku końcowi w telewizji , czy prasie ,,Wydanie specjalne” są i będą częstym gościem w naszych domach .Usłyszycie o wojnach i wieści wojenne , powstanie naród przeciwko narodowi , królestwo , przeciwko królestwu i będzie głód i mur a miejscami trzęsienia ziemi . To musi się stać i to jest początek boleści . (Mat.24,6-8) Jezus ostrzegł : Baczcie abyście się nie trwożyli , bo musi się to stać , ale to jeszcze nie koniec .

Jeśli mówimy o wojnach , to oczywiście miały one zawsze miejsce kiedyś wśród koczowisk , plemion i wśród narodów cywilizowanych dzisiaj . Ale nie można mieć wątpliwości , że wiek XX rozpoczął erę wojen światowych i to jest , jak myślę początek boleści o którym mówił Jezus .

Ażeby mieć obraz bardziej przejrzysty , to podam kilka statystycznych liczb porównując dwie ostatnie światowe wojny . W pierwszej wojnie światowej uczestniczyło 33 państwa i około 70 milionów żołnierzy . Około 10 milionów pochłonął jeździec na siwym koniu i około 20 milionów było rannych .

W czasie drugiej wojny światowej wzięło udział 60 krajów i 110 mln . żołnierzy . Śmierć pochłonęła ok. 30 mln. nie licząc ofiar w obozach zagłady i w sumie liczy się na ok . 50 mln . A więc na przestrzeni 21 lat międzywojennych , natężenie było niewspółmierne . Czy zatem jest ktoś w stanie obliczyć cierpienie ludzi , którym przyszło żyć w tym czasie ? Osobiście coś na ten temat wiem , miałem bowiem wtedy cztery lata gdy rozpoczęła się II wojna światowa . Koszmarne widoki zabitych ludzi , spalonych domów i ucieczki po lasach , głód i śmierć moich najbliższych , były zbyt mocnym przeżyciem dla mnie i nie mogę ich zapomnieć , pozostały na zawsze .

Historycy są pewni , że od zakończenia drugiej wojny światowej , na świecie nie było ani jednego dnia bez wojny aż dotąd , czyli już ponad 70 lat ziemia i morze przyjmuje krew ludzi zabijanych siebie nawzajem . Niech nikomu nie będzie to dziwnym , ponieważ pokój został odjęty z ziemi , stąd jeździec na siwym koniu zbiera swoje żniwo

Dziwnym też można zauważyć w Biblii tekst , który mówi , że dni ostatnie będą się charakteryzować wzmożoną działalnością na rzecz pokoju na świecie (1Tes.5,1-3). W każdym narodzie widnieją hasła na rzecz pokoju i chęć jego utrzymania . Dziś nie trzeba nikogo przekonywać o takiej działalności , oprócz jednostek które zawarły przymierze ze śmiercią i one przyjęły morderczą ideologię rodem z otchłani . To oni chcą decydować o życiu , czy śmierci resztę ludności na świecie . Biblia mówi : Jeździec na koniu barwy ognistej zabrał pokój z ziemi . Dano mu moc zakłócić pokój na ziemi , tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem . I dano mu wielki miecz (Ob.J.6,4) . Wielki miecz oznacza to , że przywódcy narodów będą dysponować bronią o ogromnej sile rażenia i to w szczególny sposób dotyczy tego pokolenia . Jezus powiedział , że ono nie przeminie , aż się to wszystko stanie (Łk.21,32)

Drugim zjawiskiem będzie głód . Naukowcy i różne organizacje twierdzą , że plaga głodu osiągnęła w tym pokoleniu swoje apogeum . Dla nas Europejczyków nawet ze Wschodniej Europy , nie do wiary, że na innym kontynencie tysiące ludzi dziennie umiera z głodu . Według Światowej Organizacji Zdrowia 1/3 ludności naszej planety jest dobrze odżywiona . 1/3 jest niedożywiona i przedwcześnie umiera . Reszta ludzi głoduje i umiera z głodu .

Dlaczego tak się dzieje skoro w wielu krajach jest nad produkcja żywności i nie bardzo wiadomo co z nią zrobić ? Apostoł Jan widział jeźdźca na koniu karym , który miał wagę w swoim ręku i mówił : Miarka pszenicy za denara a trzy miarki jęczmienia za denara a oliwy i wina nie tykaj (Ob.J.6,6) Otóż dzieje się tak dlatego , że jest niesprawiedliwy podział dóbr ziemi . Podam tutaj szacunkowe Ś.O.Z. 1/5 całej ludzkości , to ci bogaci i ta część zużywa 86% dóbr ziemi . Natomiast 1/5 tych najbiedniejszych ma udział w tych dobrach tylko 1,5% . Dotyczy to dóbr podstawowych jak pszenica i jęczmień . Proszę porównać , jak się ma 1,5 % do 86 % Oliwy i wina nie dotykaj . Oznacza to , że o takich dobrach (ponad powszednim chlebem) jak oliwa , czy wino dla tej części ludności będzie nie dostępne . (Dane szacunkowe z przed kilku lat)

Warto tutaj przytoczyć jeszcze kartkę z kalendarza i wiadomość o podobnej treści , którą niedawno odczytywałem w zborze , ,, Jeśli masz wystarczającą ilość jedzenia w lodówce i dach nad głową , to jesteś zamożniejszy od 75% ludności świata , która tego nie posiada . Jeżeli masz trochę pieniędzy na koncie w banku i nieco w portfelu , należysz do 8% ludności świata , która tworzy warstwę ludzi żyjących w dobrobycie (ma podstawowe środki do życia na bieżąco). Jeśli posiadasz swoją Biblię , to jesteś błogosławionym człowiekiem . Trzecia część ludności świata nie ma dostępu do spisanego Słowa Bożego . Jeśli wierzysz w Pana Jezusa jako swego Zbawiciela , zaliczasz się do najbardziej błogosławionej części ludności na tym wielkim świecie . Ale pamiętajmy , to kosztuje czasem bardzo wysoką cenę . Międzynarodowa organizacja Open Doors podaje , że 170 tysięcy chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Jezusa . Około 100 milionów jest prześladowanych w ponad pięćdziesięciu krajach i około 350 milionów jest dyskryminowanych w różnej formie . Jeśli potrafisz czytać słowa tej kartki , to jesteś o wiele w lepszej sytuacji od prawie dwóch miliardów ludzi na świecie , którzy nie potrafią czytać ani pisać . Dlaczego więc miałbyś być jeszcze niezadowolony ? Masz przecież wiele powodów by być wdzięczny swojemu Bogu „

Bądźmy zatem wdzięcznymi Panu Bogu za chleb , wodę i zdrowie , za odzienie i dach nad głową , za wolność i wiarę w Żywego Boga i Jezusa Bożego Syna .

Mór , czyli epidemie . Pod koniec XX wieku , to nie tylko AIDS , czy rak , ale nasilenie się chorób , jak gruźlica czy układ krążenia , choroby psychiczne , alkoholizm i narkomania . Różne epidemie miały miejsce w ubiegłych stuleciach , ale dzięki postępowi w medycynie i służbie zdrowia , zostały opanowane . Natomiast w ich miejsce powstają nowe dotąd nieznane , jak np. epidemia chorób ,,Odzwierzęcych” i mam tutaj na myśli w ostatnich latach XX wieku kiedy pojawiła się ,,Ptasia grypa” Uczeni twierdzą , że wirusy ludzkie , połączone z wirusami zwierzęcymi , mogą w krótkim czasie zdziesiątkować ludzkość i jeździec może zebrać obfite żniwo . To się musi stać powiedział Jezus . W telewizji głośno się już mówi , że antybiotyki przestają działać , bo ludzki organizm uodpornił się na nie a przy tym powstają nowe schorzenia i potrzebne są nowej generacji leki , które nie wychodzą od razu z przemysłu farmaceutycznego . Badania i próby nad nimi czasem trwają kilka a czasem kilkanaście lat . Niewątpliwie w tym czasie śmierć zbierze swoje żniwo .

Czwartym zjawiskiem , to ,,Trzęsienia ziemi” Jezus powiedział do uczniów mając na myśli swą umiłowaną , by ona mogła kiedyś poznać , że jeśli te wydarzenia będą miały miejsce , To On jest już u drzwi . Oto już stoi za naszą ścianą , patrzy przez okno , zagląda przez kraty . Odzywa się i mówi do mnie : Wstań moja przyjaciółko , moja piękna ! Chodź ! (PP.2,9-10) . Jezus zwrócił się do tych , którzy uwierzyli : Mówię wam abyście kiedy się to stanie uwierzyli, że ,,Ja Jestem” (E.J.13,19) Dziś nie można mówić o narodach , którzy uwierzyli , ale w samym kościele Jezusa niektórym trudno jest uznać Owego ,,Ja Jestem”. Nawiązując do zjawisk trzęsienia ziemi , to nie jest niczym nowym , były one zawsze. Nowym jest to , że natężenie wzrosło w XX wieku nie współmiernie . I znów odwołam się do kilku liczb statystycznych porównując XIX wiek z XX .

W cały stuleciu XIX wieku było trzęsień ziemi około 2 tysiące razy . Tylko w roku 1993 aż 21 tysięcy . To są szokujące różnice , ale taka jest prawda . W XIX wieku ziemia trzęsła się tylko kilka razy z siłą 6 stopniowej skali Richtera . W drugiej połowie XX wieku ziemia za trzęsła się kilkaset razy z siła 6 stopni . Oczywiście głośno jest o tych , gdzie ginie dużo ludzi i zniszczenia są ogromne , mniej , albo wcale tam gdzie mało zaludnione tereny .

W roku 1923 w Japonii jeździec na siwym koniu zabrał 140 tysięcy a w roku 1935 240 istnień ludzkich . Takie żniwo zwykle trwa kilkanaście minut z powtórnym wstrząsem może kilkadziesiąt minut , zniszczenia niewyobrażalne .

W XXI wiek weszliśmy z najtragiczniejszym bilansem i bardzo smutnym . Pod koniec roku 2004 w Południowo Wschodniej Azji – Tajlandia , Sri Lanka , Sumatra , Zachodnia część Indii i Indonezja . Gdzieś na oceanie Indyjskim za trzęsło się dno oceanu powodując tak zwane ,,fale tsunami”, o wysokości dziesięciu metrów , siłą rzeczy wdzierają się na ląd niszczą wszystko co napotka na swej drodze . Nadmorskie kurorty na długości kilkaset kilometrów , zwane przez turystów ,,rajem” zamieniły się w prawdziwe piekło . Po trzech miesiącach statystyki podały , że około 300 tysięcy ludzi zginęło . Jeździec na siwym koniu wcale nie męcząc się pochłonął je . Kraina umarłych …nigdy nie powie : Dosyć ! (Przyp.30,16 . Gdy się to zacznie dziać powiedział Jezus: Wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż przybliża się odkupienie wasze . Niebo i ziemia przeminą , ale słowa moje nie przeminą (Łk.21,28i33)

Uczniowie pytają Jezusa : Powiedz nam , kiedy się to stanie i jaki będzie znak przyjścia Twego ? Jezus odpowiadając rzekł : Patrzcie aby was ktoś nie zwiódł , bo wielu przyjdzie w imieniu moim mówiąc : Jam jest Chrystus i wielu zwiodą . Potem usłyszycie wieści o wojnach , Patrzcie abyście się nie trwożyli , bo musi się to stać , ale to jeszcze nie koniec . Powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo , przeciwko królestwu i będzie głód i mór a miejscami trzęsienia ziemi . Ale to wszystko dopiero początkiem boleści . A ponieważ bezprawie się rozmnoży , przeto miłość wielu oziębnie .

Kto wytrwa do końca zbawiony będzie . (Mat.24,3-13) Błogosławiony jest ten , kto się mną nie zgorszy .(kto we Mnie nie zwątpi Mt11,6) To co wam mówię , mówię wszystkim : Czuwajcie ! (Mk.13,37)

Czesław Budzyniak