Modlitwa bez odpowiedzi

Łatwo jest nam stawiać pytania , trudniej na nie odpowiadać , ponieważ w każdym pytaniu kryje się nadzieja na odpowiedź . A jeśli zabraknie odpowiedzi , nasuwa się zasadnicze pytanie – dlaczego? Czasem też bywa tak , że upływają dni i miesiące a niebo milczy , wówczas duch w człowieku omdlewa . Znajdujemy też potwierdzenie w Biblii takiego stanu rzeczy . [Przyp.13,12] Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból , lecz życzenie spełnione jest drzewem życia

Większość dorosłych chrześcijan , którzy oparli swoją nadzieje na Bożym Słowie , bardzo boleśnie przeżywają braku odpowiedzi na modlitwę . Człowiek nie wierzący niczego nie oczekuje od Boga , ale wierzący ludzie wręcz mają prawo dane im przez Boże Słowo oczekiwać odpowiedzi a nawet cudu od swojego Boga . Bo przecież i te miały miejsce jak w historii, tak też i w naszym pokoleniu .

Ale czy zawsze miały miejsce ? No właśnie , czy zawsze ? Nie będę przytaczał przykładów z Biblii tych pozytywnych , bo jak wiemy jest ich wiele , ale kilka należy wspomnieć .Dla mnie takim najbardziej budującym przykładem zawsze była i jest postawa kobiety kananejskiej . Jej modlitwa zaczyna i kończy się słowami – Panie pomóż mi . Pan odpowiedział , pomógł i dodał – Niewiasto , wielka jest wiara twoja . Podobny przykład . Ojciec którego syn był chory . Panie jeśli coś możesz , pomóż nam . Dla wierzącego wszystko jest możliwe mówi Jezus . Tak wierzę , ale pomóż niedowiarstwu memu . Z niedowierzaniem przyszedł ojciec , ale i z prośbą by Jezus w niedowiarstwie pomógł i pomógł .

Teraz zatrzymam się przy sytuacji bardziej podobnych do naszych , gdzie nie raz odchodziliśmy z miejsca naszych modlitw bez odpowiedzi . A naszą uwagę chcę zwrócić na jeden szczegół z księgi Joba . Wiem , że przez swoje życie słyszeliście wiele dobrych kazań w oparciu o te księgę . Nie wiem jednak , czy kaznodzieje uwidoczniali kluczowy element dramatu Joba . Ten dramat polegał na tym , że ten Boży człowiek nie mógł nawiązać kontaktu z swoim Bogiem .

Popatrzcie jak to wyglądało . O , gdy bym wiedział jak Go znaleźć , jak dojść do Jego trybunału , przedłożył bym Mu moją sprawę a moje usta napełnił bym dowodami . Chciał bym poznać Jego słowa , którymi by mnie odpowiedział i dowiedzieć się co mi powie . Czy w swej wielkiej mocy będzie się prawował zemną ? Nie ! Byle by tylko zwrócił na mnie uwagę .

Myślę , że każdy z nas może w swoim czasie stanąć a może i już nie jeden raz był w podobnej sytuacji oczekując : byle by tylko zwrócił na mnie uwagę swoją . Podobnych miejsc jest wiele w Bożym Słowie . A zatem przytoczę jeszcze jeden przykład .

Asaf , któż to był Asaf ? Król Dawid zlecił aby na dziedzińcu jego pałacu , gdzie była sprowadzona Skrzynia Przymierza , rozbrzmiewała muzyka i pieśni ku chwale Boga , jak w dzień , tak i w nocy . Asaf był odpowiedzialny za tę służbę . A więc niewątpliwie był dyrygentem , dziś powiedzieli byśmy , był kompozytorem , prorokiem , mężem i ojcem śpiewał wraz ze swoimi synami . A więc całe jego życie obracało się wokół Bożej obecności i Bożej chwały .

I jak myślicie , czy zawsze było tak wspaniale i tak radośnie ? Otóż nie było tak zawsze . Nadeszły dnie i noce , jakże odmienne od poprzednich . A skąd to wiem ? Posłuchajcie . Głośno wołam do Boga i krzyczę , głośno wołam do Boga , aby mnie usłyszał . Szukam Pana w dniu mej niedoli . , ręka moja jest wyciągnięta w nocy i nie mdleje a dusza moja nie chce przyjąć pocieszenia . Gdy wspominam o Bogu jęczę , gdy rozmyślam duch mój omdlewa . [Ps.77,2-4]

Nie jesteśmy w stanie dojść przyczyny tego stanu , ale miało ono miejsce w jego życiu . Jestem przekonany , że te i wiele innych miejsc znalazły się w Biblii, abyśmy zawsze w pamięci mieli słowa Apostoła Jakuba : Błogosławiony mąż , który wytrwa w próbie [1,12] Bóg dopuszcza aby Jego dzieci przechodzili pustynną ścieżkę , czasem w upale dnia , gdzie wiara poddawana jest ciężkim próbom . Dlaczego ? Ponieważ w oczach naszego Boga wiara jest najważniejsza , bez niej nie można się podobać Bogu mówi autor listu do Hebrajczyków 11,6 .

A zatem dla naszej wiary fundamentalne znaczenie ma wola trwania przy Bogu nie zależnie od naszych okoliczności i mimo braku odpowiedzi na nasze ważne dla nas pytania . Wola trwania przy Bogu !

Osobiście ważną naukę wziąłem z biblijnych historii także z życia znanych mi braci i sióstr , oraz z moich osobistych doświadczeń to : świadomość , że mam tylko dwie możliwości . Albo mieć żal do Boga z wciąż otwartym pytaniem , dlaczego ? Albo uznać wyższość i suwerenność swojego Boga i powiedzieć : chociaż nie rozumiem dlaczego tak jest , to też nie będę stawiał pytań , idę dalej za Tobą Panie .

Okazać Bogu zaufanie i dotrzymać wierności , zwłaszcza wtedy gdy nie układa się po naszej myśli , to jest jednak świadectwem naszej dojrzałej wiary . Nie wątpliwie nasz smutek , nasze doświadczenia i cierpienia , nie są obojętne dla naszego Boga . On dobrze wie , że są rzeczy , których zmienić nie możesz , ani zgodzić się z nimi nie możesz , ani z nimi żyć nie możesz . Wówczas jedno co możesz zrobić najlepszego zgodnie z myślą Dawida powtórzyć razem z nim : Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej , od Niego jest zbawienie moje .

Chcę jeszcze tylko na koniec powiedzieć to , że : Każdemu z tych naszych doświadczeń , bólu i smutku , przyświeca jeden odwieczny Boży cel a tym celem jest pozostawione słowo Apostoła Pawła : Który pociesza nas we wszystkim utrapieniu naszym , abyśmy tych , którzy są w jakimkolwiek utrapieniu , pocieszać mogli taka pociechą , jaka nas samych Bóg pociesza . [2Kor.1,4]

Czesław Budzyniak