Ogień, który nie gaśnie

Zajmując się tematem w sprawie ognia, który nie gaśnie o piekle, czy jeziorze gorejącym, to nikt nigdy więcej nie powiedział tak przejrzyście i jednoznacznie, jak sam Pan Jezus Chrystus. Skoro Jezus zajął się tym tematem, my również milczeć nie możemy.

Osobiście powiem tak: Nie jest to temat o którym lubię mówić a to dla tego, że rozważając teksty dotyczące tego tematu, odczuwam przygnębienie. Przygnębienie, ponieważ wierzę, że są one prawdziwe i mówią o pewnej rzeczywistości, która nie łatwo dociera do naszej świadomości. Jeśli dotrze nie chętnie tworzymy dla niej miejsce.

Łatwiej tworzyć fałszywą przestrzeń o Bogu miłosiernym, któremu na imię 'Miłość’. Wierzy się w Boga, który zawsze jest gotów wybaczyć, nie stawiając wielkich wymagań ani trudnych pytań Chcę powiedzieć, że taki Bóg jest wynalazkiem ludzi, którzy trochę wierzą, ale też trochę kochają grzech mając w swej świadomości Boga tylko miłosiernego, który wszystko wybacza . Taki Bóg jest też niektórych chrześcijan.

Chcę powiedzieć jasno bez żadnych wątpliwości – To nie jest prawdziwy Bóg Biblii, to jest Bóg , który pojawił się w wyniku przestawienia wartości i atrybutów Boga Biblii .

Rzeczą oczywistą zatem jest, chcemy wiedzieć jaki jest prawdziwy Bóg Biblii?

Bóg Biblii jest przede wszystkim Bogiem , któremu na imię : Święty, Święty, Święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. [Ob. J.4,8] oddzielony od grzechu od początku do kończ a podstawą Jego tronu jest sprawiedliwość. Dopiero teraz na imię Boga Biblii jest 'Miłość’. Bóg Miłości wybaczy zawsze gdy widzi szczerość intencji i chęć życia w Świętości , jak Bóg Święty jest na miarę człowieka nowo narodzonego.

Łatwo jest przestawić kolejność i stworzyć fałszywą doktryn , która brzmi: Mój Bóg jest miłosierny, litościwy, to też zawsze gotów jest wybaczać i nikt nie jest tak dobry jak mój Bóg .

I czy ktoś może powiedzieć, że to nie jest prawdą? Oczywiście, że jest to prawdą. Z tym, że te atrybuty należy poprzedzić tymi o których powiedziałem wcześniej. Jest Bogiem po trzykroć świętym, oddzielonym od grzechu a sprawiedliwość jest podstawą Jego tronu.

Ten o którym dziś mówimy, Święty i sprawiedliwy Bóg od początku zachęcał człowieka do współdziałania z sobą. Człowiek jednak poszedł własną drogą co raz bardziej oddalając się od Boga To też Pan Bóg wygłasza swoje ostrzegawcze kazanie . Kataklizmy, wichury, trzęsienia ziemi i tsunami są to zjawiska naturalne w ręku Boga, dzięki którym ukazuje swoje groźne oblicze, tam gdzie chce je pokazać. I gdy Bóg wygłasza kazanie, to najlepiej by było człowiekowi upokorzyć się Ale zwłaszcza dziś arogancja człowieka nie zna granic. W Psalmie 9,4 czytamy takie oto zdanie: Bezbożny myśli w pysze swojej : nie będzie dochodził [Bóg] … nie ma Boga . Oto całe jego rozumowanie To też dalej Asaf w Psalmie 50,21, mówi: Czyniłeś to a ja milczałem , mniemałeś, że jestem tobie podobny. Ostrzeżenie ! Pojmijcież to w , którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł a nie będzie ratunku

Dziś ludzie nie wierzący, lub nie dowierzający nie wierzą w piekło czyli ogień nie ugaszony. Wiele opracowano sztuk teatralnych i kabaretowych ośmieszających ten stan rzeczy. Ale to nie zmienia i nie może zmienić Bożego dokonania sądu nad nie wiarą i złym zachowaniem człowieka. Ponieważ ci ludzie mówią to samo kłamstwo co diabeł na początku – na pewno nie umrzecie . Z kolei inni mówią, że piekło nie jest wieczne, że nastąpi unicestwienie i koniec Ci też wykonują pracę na rzecz diabła, bo nie mówią prawdy. Jeszcze inni wierzą tak mocno w miłość Boga i twierdzą, że Bóg nigdy nikogo nie posyła do piekła, bo jest Bogiem Miłosiernym . Oni podobnie pracują na rzecz diabła, bo przestawili kolejność Bożych atrybutów, o czym na początku mówiłem .

Chcę wam teraz coś bardzo ważnego powiedzieć i proszę sobie to zapamiętać. Piekło nie jest puste i o tym, że piekło jest wieczne też pamiętajmy. Biblia używa takich określeń jak: ogień wieczny, nie ugaszony, czy nie kończący się. Piekło musi być wieczne, bo inaczej nie będzie piekłem. Jedną z jego cech jest całkowity brak nadziei na zmianę sytuacji a ta sytuacja będzie niczym ogniem piekielnym .

Znana jest czytelnikom opowieść Jezusa o bogaczu i Łazarzu . … Łazarz doznaje pociech a ty męki cierpisz .[Łuk.16,24]

Kończąc już moje rozważania na temat ognia, który nie gaśnie, dla zachęty i ostrzeżenia powiem tak: Ten sam Zbawiciel, który dziś siedzi na tronie łaski i zaprasza: przyjdź do mnie a ja dam ukojenie duszy twojej. Innym razem usiądzie na tronie sądu i powie:

idźcie ode mnie precz którzy czynicie bezprawie . I pójdą ci na kaźń wieczną a sprawiedliwi do życia wiecznego .[Mt.25,46]

Każdy człowiek na przestrzeni swojego życia na ziemi zadecyduje sam o sobie, gdzie wieczność będzie spędzać . Albo w chwale Boga, albo poza chwałą Boga z świadomością oddzielenia i przepaścią wielką na zawsze. Świadomość tego stanu rzeczy będzie jak ogień, który nigdy nie zgaśnie .

Czesław Budzyniak