Wyniosłość serca

Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności …stałeś się odstraszającym przykładem , przepadłeś na zawsze . (Iz.14,17) Wyniosłość jest pierwszym grzechem , który pojawił się w bardzo odległej przeszłości . Mamy też powód by wierzyć , że wyniosłość będzie ostatnim grzechem , który pojawi się w nie dalekiej przyszłości . Przeciwnik , który się wynosi ponad wszystko , co się Bogiem zwie , lub jest przedmiotem boskiej czci…udając się za Boga(2Tes.2,4) I dalej : Tajemnica nieprawości już działa …

Może na wstępie krótka definicja dotycząca zjawiska jakim jest „pycha lub wyniosłość” , obydwa te słowa pochodzą z jednego źródła i w życiu człowieka mają jednakowo zgubny wpływ .

Pycha jest to nie właściwa ocena samego siebie . Albo inaczej : Jest to otwarcie się na iluzję , co do własnej wartości , to wysokie mniemanie o sobie , źle pojętą miłością własną i prowadzi do próżność .

Człowiek próżny , to nie tylko oddalony od rzeczywistości , oddalony też od Boga . Dlatego należy ją zaliczyć do dewiacji intelektualnej , ale też i anomalii duchowej . Jeśli chodzi o synonimy do słowa Pycha , to jest ich około 90 . Oto kilka z nich : chełpliwość , mania wielkości , nieskromność , próżność , przekora, zuchwały , hardy , nadęty , arogancki , zadziorny . (Internetowy słownik synonimów języka polskiego) .

Teraz podam jeden przykład posiłkując się Biblią , jak bardzo potrafi człowiek źle ocenić samego siebie wykazując te cechy , które podałem jako synonimy . Niech to będzie lekcją dla pobożnych ludzi , kochających Boga , jak kochali przed upadkiem swoim inni .

Przydarzyło się to kiedyś królowi Judzkiemu Uzjaszowi . Po pięćdziesięciu dwóch latach sprawowania władzy królewskiej i dobrej drogi za Panem , zatracił poczucie rzeczywistości i bardzo źle ocenił samego siebie . Gdy doszedł do potęgi , serce jego wzbiło się w pychę , ku własnej jego zgubie . Ponieważ wszedł do Przybytku Pańskiego , aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia . (Kron.26,16)

Król Uzjasz jakby nie wiedział o tym , że Pan Bóg oddzielił władzę królewską od usługi kapłańskiej . Zapragnął stanąć w miejsce arcykapłana Azariasza i poczuć się nie tylko królem , ale i arcykapłanem . Tym dziwniejsze to było , że ten życiowy dramat nastąpił nie w młodym wieku . Uzjasz miał wtedy 68 lat . A przecież kilka pokoleń wcześniej król Salomon powiedział i pewnie też o tym wiedział : Pycha przychodzi przed upadkiem a wyniosłość ducha przed ruiną (Przyp.16,18) Czytamy , że rozgniewał się na kapłanów , którzy wystąpili przeciwko niemu mówiąc : nie twoja to rzecz Uzjaszu składać ofiary z kadzidła . Wyjdź z przybytku , gdyż dopuściłeś się zniewagi a nie przyniesie to tobie chwały przed Panem Bogiem (w.18) Jego ruina polegała na tym , że od tego dnia , aż do śmierci przebywał w odosobnionym domu jako trędowaty , gdyż Pan go nawiedził za jego zuchwałość , której się dopuścił (w.21).

Pycha o której mówimy potocznie jest całkiem inna od tej widzianej w świetle Słowa Bożego . Ta potoczna pycha jest śmieszną , ogłupia człowieka i szydzi z niego . Natomiast ta druga jest tragiczna , bo prowadzi do bram śmierci . To też , dlatego Bóg nienawidzi pychy :…Nienawidzę buty , pychy i złych uczynków , oraz przewrotnej mowy(Przyp.8,13)

I tu pojawia się problem , ponieważ trudno jest odnaleźć granicę gdzie jest rzeczywistość a gdzie iluzja . W ocenie samego siebie potrzebna jest uczciwość a ją w stosunku do siebie nie każdy odnajduje . Król Uzjasz jak widać , też miał z tym problem . Dlatego chrześcijaństwo było zawsze i pozostanie trudnym zadaniem , ponieważ chrześcijaństwo domaga się odkrywania pychy najpierw w samym sobie a potem ewentualnie w drugim człowieku na bazie szczerej uczciwości i bojaźni Bożej .

Grzech w ogóle odsłania dramat ludzkiego życia i niszczy je na każdej jego płaszczyźnie . Natomiast pycha ukazuje słabość ludzkiej natury i gdy to zostanie nam ujawnione dzięki łasce Bożej , to nas boli i czasem wstydzimy się tego . Przy czym nasze nieszczęście polega na tym , że człowiek nosi w sobie zranienia grzechem pychy i sam pragnie budować swój iluzoryczny wizerunek i swoją wielkość . Choć to żałośnie wygląda takie budowanie samego siebie własnymi ustami , to jednak wielu ludzi w ten sposób dowartościowuje się pragnąc zaistnieć w swoim środowisku .

Jezus nam mówi , że oprócz potwornych grzechów takich jak : kradzież , morderstwo , cudzołóstwo , czy zawiść ,wyniosłość i głupota , na równych prawach mogą mieć miejsce w sercu człowieka(Mk 7,22) . To przerażające , że natura ludzka potrafi przyswoić choć jeden z nich a czasem i więcej .

Człowiek o wyniosłym sercu jest bardzo nieszczęśliwy , ponieważ czuje się samotny . Samotność rodzi egoizm a ten karmi goryczą i wzbudza niechęć do siebie ludzi uczciwych . Ponadto jest nieszczęśliwy , bo nie może widzieć swojego stanu . Jeśli są przebłyski i widzi , że nie jest takim jak myśli o sobie , to nawet ma chęć coś zrobić ze sobą , jednak nie ma siły by się zmienić .

Ani pokora , ani świętość nie wymagają wysiłków . Staraniem , czy wysiłkiem można zmienić swoje złe zachowanie , na poprawne zachowanie . Nie możesz jednak zmienić siebie . Ktoś kiedyś powiedział , że staraniem możesz się położyć do łóżka , ale nie możesz siebie zmusić abyś zasnąć .Wniosek jest oczywisty , że dokonać możesz wiele , ale bezsilny jesteś wobec siebie samego w najważniejszych sprawach życia , wobec świętości , czy pokory . Podobnie ma się rzecz , która dotyczy miłości . Spróbuj kogoś kochać , kto na to nie zasługuje . Jeśli jednak Duch Święty miłość rozleje w naszych sercach (Rzym5,5) wówczas nawet wrogów będziesz zdolny miłować .

Świętość , pokora , czy miłość nie są przedmiotem , które możemy wypracować . My nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć ich istoty , Te święte cechy pochodzą od Świętego Ducha i możemy je z łaski naszego Boga otrzymać jako dar dla służenia nimi innym w Kościele Jezusa . Jeśli będziesz pragnął świętości , czy pokory dla siebie , to prędko staniesz się egoistą zapatrzonym w siebie .

Źródłem do zmiany nas samych jest mądrość z góry , dzięki której zrozumiesz , że wszystko co możesz zrobić , to poddać się Duchowi Świętemu , by On dokonał zmiany i uwolnił od zachwytu nad samym sobą . W każdym innym przypadku praca nad naszą świętością będzie podobna do ludzi, którzy byli świadomi swojej świętości i ukrzyżowali Mesjasza , który do nich przyszedł .

Czasem człowiek może i ma powód do tego by być dumnym ze swoich osiągnięć , swojej dyscypliny i życia duchowego . Może nosić pragnienie , by było jeszcze lepiej . Wszystko jest dobrze do momentu , gdy zapomni o tym , że te osiągnięcia uzyskał dzięki Chrystusowi . Kiedy przypisze je sobie samemu , zasieje nasienie pychy a ono zacznie rosnąć , nadymać i czynić go próżnym . Nigdy nie zapomnij o tym : …a beze mnie nic uczynić nie możecie , mówi Jezus (J.15,5)

Chcę wam drodzy czytelnicy powiedzieć coś bardzo ważnego , proszę zwróćcie Waszą uwagę na to co teraz powiem . Nie ma nic bardziej zwodniczego i odrażającego , jak wypracowana przez nas pokora i świadomość jej posiadania . Dopóki jej człowiek nie widzi i nie skupia się nad nią , jest wszystko dobrze , będzie przykładnym chrześcijaninem . Jeśli ją sobie uświadomi , zacznie się nią cieszyć a nawet popadać w zachwyt nad sobą . Potem niczym innym tak nie nakarmi pychy , jak właśnie tą widzianą u siebie pokorą . Dotyczy to również naszej świętości .Wierzący człowiek jest dotąd świętym , dopóki nie widzi swojej świętości i nie zacznie się skupiać nad nią . Jeśli to zacznie robić , będzie oznaczać , że jego ucho odwraca się od zakonu Bożego a jego modlitwa staje się obrzydliwością (28,9BG) Biblia mówi , że to pycha przywodzi do upadku człowieka (Przyp.29,23)

Jest Jeszcze jeden rodzaj pychy , mało widoczny , ale zwodniczy na który warto zwrócić uwagę . Otóż poniżanie siebie samego , mówienie o sobie nie prawdy , że jestem niczym , nic nie znaczącym , jestem tylko grzesznikiem i niczym więcej . Ujmowanie sobie wartości , czy to przyrodzonych , czy nabytych jest ukrytą i nie bezpieczną pychą . Każdy kto wierzy w Jezusa i stał się nowym stworzeniem , jest cennym i drogim w oczach świętego Boga . Apostoł Piotr powiedział : Wiedząc , że nie rzeczami znikomymi , srebrem albo złote zostaliśmy wykupieni …lecz drogą krwią Chrystusa jako Baranka nieskalanego i niewinnego .(1Pt.1,18) Jeśli taką cenę zapłacił Pan , to taki człowiek posiada wartość , której nie można porównać z niczym innym .

Oto zobaczcie jak patrzy Pan na tych , którzy należą do Niego i jaką ceną gotów za nich płacić . Daję Egipt na okup za ciebie , Etiopię i Sabę zamiast ciebie .Dlatego , że jesteś w moich oczach drogi , cenny i Ja ciebie miłuję . Więc daję ludzi za ciebie i narody za twoje życie . (Iz 43,3-4) Nie wiem czy za grzesznika zechciałby Pan zostawić takie świadectwo i dać taki okup . A zatem pamiętaj , że cena Twojej wiary w Jezusa jako Syna Bożego , jest wielka . Strzeż jej jak najcenniejszy skarb , bo warta jest ona tyle , co wart jest cały Egipt a nawet więcej .

Teraz znów proszę o szczególną uwagę .Dziwnym i pewnym jest też to , że szatan będzie próbował doprowadzić człowieka do pychy z powodu jego dobrych uczynków . Dla przykładu ktoś czyta co dziennie Biblię po dwie godziny czy nawet więcej . Inny poświęca tyleż czasu na swoją społeczność z Panem . Jeszcze inny czyni jałmużnę i pości składając ofiarę w czyjejś intencji . Nie ominie żadnego wolontariusza , który zbiera pieniądze dla chorych dzieci . Każde hasło i SMS-„Pomagam” jest mu znane . I to o czym wspomniałem powinno być stylem życia chrześcijańskiego . Gdy jednak zaczniemy się skupiać nad tymi dobrymi cechami , staną się przyczyną naszego upadku .

Jedną najbardziej niewinnych cech pychy jest to , że bazuje ona na naszej gorliwości do Boga . Człowiek wierzący zazwyczaj sądzi , że gorliwość do Boga nie może być sama w sobie zła i na pewno nie jest zła . Jednak ważne jest jakie motywy za tym się kryją i dlaczego jesteśmy gorliwymi dla Pana . Czy dlatego , że chcemy choć trochę by inni widzieli , że jesteśmy gorliwymi , czy dlatego , że naprawdę kochamy Boga . To właśnie dlatego Jezus przyrównał Faryzeuszy do grobów pobielanych . To oni wychodzili na skrzyżowanie ulic i chcieli być podziwiani przez innych , że się modlą , że poszczą . Pycha zawsze będzie dążyć , by człowiek stał się ślepy na własne wady a wyolbrzymiał u innych , to ona podpowiada by przecedzać komara a połykać wielbłąda .

Naprawdę nie sposób jest zatrzymać kochających Boga , gorliwych wierzących ludzi . To oni są motywacją dla innych i przykładem godnym do naśladowania .To też dlatego szatan postara się o to by popchnąć ich choć o krok za daleko w ich gorliwości , gdzie człowiek zacznie się chlubić swoją gorliwością i fałszywie oceniać siebie . Szatan dobrze wie , że wtedy upadek jest pewny , ponieważ taki człowiek zacznie narzucać innym standardy , jakie sam dla siebie wypracował . Apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi : Człowiek pyszni się swoim cielesnym usposobieniem a nie trzyma się głowy z której całe ciało rośnie wzrostem Bożym (2,18) A zatem jak długo będziemy się skupiali na sobie i byli zadowoleni ze swego duchowego stanu , tak długo pycha będzie karmiona a duchowej dojrzałości i wzrostu nie będzie . Stąd zalecenie Apostoła : Poddawajcie sami siebie próbie , doświadczajcie siebie czy trwacie w wierze (2Kor.13,5).

Teraz zbliżając się do końca , zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy słowie proroka Izajasza (14,12-14 ). Wstąpię na niebiosa , swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże . Zasiądę na górze narad , wstąpię na szczyty obłoków , zrównam się z Najwyższym . Wtedy już zaistniał w synu jutrzenki ten niegodziwy zamiar i nigdy z niego nie zrezygnował . Zapragnął zrównać się z Najwyższym i dokonać samowoli . Kiedy jednak odkryto u niego tę niegodziwość , jego przeznaczeniem stała się kraina umarłych , samo dno przepaści (Iz.14,15) Więc to samo skażenie , które zaistniało w nim , zaszczepił pierwszym ludziom w Edenie – „będziecie jak Bóg jest” . Pan Bóg chciał by człowiek pozostał tylko człowiekiem i sprawował kontrolę nad pracą tego , co Bóg stworzył . Tak się jednak nie stało , człowiek sięgnął po więcej i otrzymał to , czego nie chciał otrzymać . Otrzymał skażenie , cierpienie i śmierć . Taki był początek wyniosłości u ludzi . A jaki będzie koniec ? Przepadłeś na wieki .(Ez.28,19) . A diabeł , który ich zwodził , został wrzucony do jeziora ognia i siarki , gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków (Ob.20,10)

Jezioro ognia i siarki przygotowane zostało diabłu i jego aniołom . Jeśli jednak ktoś pokocha charakter Lucyfera i uporczywie będzie dążył drogą buntu i wyniosłości , dojdzie tam , gdzie on jest Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących , skalanych i zabójców , wszeteczników i czarowników , bałwochwalców i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką . To jest śmierć druga . (Ob.J.21,8)

Czesław Budzyniak