Doświadczanie Bożego działania

Zwyczajny człowiek to osoba, której Bóg najchętniej używa. Apostoł Paweł mówi, że Pan rozmyślnie szuka słabych i ignorowanych, ponieważ poprzez nich może otrzymać największą chwałę (1 Koryntian 1:26-31). Wtedy wszyscy zobaczą, że Bóg mógł tego dokonać. Jeżeli czujesz się słaby, przeciętny, niewystarczająco zdolny, to jesteś najlepszym materiałem, z którego Bóg może uczynić coś naprawdę dobrego.