Oblicze człowieka

Człowiek jest harfą, na której gra Bóg albo szatan. Jest okrętem kierowanym przez Ducha Świętego, albo przez złe duchy, jest piórem w służbie Prawdy lub też w służbie kłamstw, mamy czas na wszystko; Na spanie, bieganie tam i z powrotem. Żałowanie, że zbłądziliśmy i błądzenie na nowo. Na sądzenie innych i usprawiedliwienie siebie samych. Na zmienianie i żałowanie tego co napisaliśmy. Mamy czas na snucie planów, których nigdy nie realizujemy. Miejmy też cichy czas na rozumowę z Bogiem

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 1, 28).