Odpocznienie w Bogu

I odpowiedział Pan: Oblicze moje pójdzie przed tobą, a dam ci odpocznienie. 2 Moj.33:14

Pan jest zawsze obecny pośrodku swego ludu. On zawsze o nas myśli, zajmuje się naszymi sprawami, chroni nas w niebezpieczeństwie, zaopatruje w doczesne i duchowe dobra, czyta w naszych sercach, zauważa każdy przejaw przywiązania wypływającego z naszej do Niego miłości. On kształtuje wokół nas wydarzenia mające wpływ na nasze karanie i oczyszczanie, słyszy też nasze najcichsze wołanie o pomoc, pociechę czy społeczność z Nim. On zawsze stoi na straży, czy wołalibyśmy do Niego w zapracowanej południowej godzinie, czy podczas cichego nocnego czuwania. Jak błogosławiona jest świadomość tej stałej wierności! I żadne prawdziwe dziecko Boże nie zostaje pozbawione przekonania, że zostało przez Niego przyjęte.

Spostrzeżnienie Adama Stolarskiego