Dzieje Apostolskie 10:34-35

34. PIOTR ZAŚ OTWORZYŁ USTA I RZEKŁ: TERAZ POJMUJĘ NAPRAWDĘ, ZE BÓG NIE MA WZGLĘDU NA OSOBĘ, 35. LECZ W KAŻDYM NARODZIE MIŁY MU JEST TEN, KTO SIĘ GO BOI I SPRAWIEDLIWIE POSTĘPUJE.

Przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, Bóg poświadczył wielkie dzieło zbawienia. Zbawienie jest dla wszystkich ludzi. Bóg postarał się również o to, aby głoszenie Ewangelii przekroczyło granice Izraela i doszło do wszystkich, którzy pochodzą z innych narodów. Oprócz przedstawienia życia, śmierci krzyżowej i zmartwychwstania Pana Jezusa, apostoł w swej mowie wskazuje na trzy ważne sprawy:

– Jezus Chrystus jest Panem wszystkich. Wszyscy ludzie powinni się Jemu podporządkować.

– On jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Apostołowie dostali od Niego nakaz aby to głosili i poświadczali.

– Wszyscy prorocy dają o Nim świadectwo, że każdy, kto weń wierzy otrzyma odpuszczenie grzechów przez Jego imię.

Spełniło się to co chciała miłość Boża, co dla grzesznika zgubionego miała dać i dała – ratunek i zbawienie. TO SIĘ SPEŁNIŁO.

Bogusław Hurynowicz