Dzieje Apostolskie 9:10-11

10. A WSZYSCY, MALI I WIELCY, LICZYLI SIĘ Z NIM, MÓWIĄC: TEN CZŁOWIEK TO MOC BOŻA, KTÓRA SIĘ NAZYWA WIELKA. 11. LICZYLI SIĘ ZAŚZ NIM DLATEGO, ŻE OD DŁUŻSZEGO CZASU WPRAWIAŁ ICH W ZACHWYT MAGICZNYMI SZTUKAMI.

Po zabraniu wierzących diabeł zostanie uwolniony ze swych łańcuchów i będzie działał na ziemi na różne sposoby. Szarańcze można porównać do agentów diabła, poprzez których wślizgną się pomiędzy ludzi kłamliwe rozumowania i zgubne nauki, które doprowadzą ich do stanu beznadziejności. Marks kiedyś powiedział: „dajcie mi 26 ołowianych żołnierzy, a ja przewrócę ten świat”, była to aluzja do czcionek drukarskich. Przezorni rodzice mogą zwracać uwagę na lekturę swoich dzieci i powiedzieć, uważajcie między kartkami jest wąż. Czytanie jest niezbędne dla naszego rozwoju językwego. Powinniśmy pamiętać, że książki tak jak inne środki komunikowania się mogą być szkodliwe. Dają bowiem ducha tego świata i na długo mogą zatruć nasze myśli, pragnienia i reakcje. Ktoś kiedyś poiedział: „Powiedz mi co czytasz, a powiem ci kim jesteś.” Powinniśmy czytać to co jest konieczne, nie dać się ponieść lekturze słodkiej, ale niebezpiecznej. Natomiast nie ma żadnych ograniczeń co do lektury Biblii. Nie ma obawy co do czytania jej głębokich treści, pod warunkiem, że czytamy ją z modlitwą, w duchu pokry, otwarcia na myśli Boże, które On chce nam przekazć. Lektura Biblii to nie tylko wprowadzenie nas w społeczność z Bogiem, lecz także kształtowanie umysłu i ukazanie jasnej wizji tego, czym jest świat i jak na nim żyć dla Boga. W dzisiejszym świecie jest wielu „Szymonów czarnoksiężników”,jak w Dziejach Apostolskich, którzy czynią wiele cudów, a ludzie, nawet wierzący lgną do nich jak ćma do światła. Uważajmy na takich cudotwórców i nie dajmy się zwieść. Życzę radosnego i ciepłego dnia w obecności Bożej.

Bogusław Hurynowicz