Ewangelia Jana 10:11

JA JESTEM DOBRY PASTERZ. DOBRY PASTERZ ŻYCIE SWOJE KŁADZIE ZA OWCE.

Dobry pasterz jest jeden. Jest nim Jezus Chrystus, który przyszedł na ziemię, aby oddać swoje życie za tych, którzy uwierzą w Niego i w Jego dzieło dokonane na Golgocie. Ci są Jego owieczkami, a Bóg Ojciec przyjął ich za swoje dzieci, gdyż zostali oczyszczeni krwią Jego umiłowanego Syna. Aby móc iść za Panem Jezusem, Dobrym Pasterzem, trzeba znać Jego głos. Jeżeli ktoś nie zna Jego głosu nie będzie mógł odróżnić, które głosy nie pochodzą od niego. Głosów w tym świecie jest wiele.

Bogusław Hurynowicz