Ewangelia Łukasza 16:19-31

22. I STAŁO SIĘ, ŻE UMARŁ ŻEBRAK I ZANIEŚLI GO ANIOŁOWIE NA ŁONO ABRAHAMOWE; UMARŁ TEŻ BOGACZ I ZOSTAŁ POCHOWANY. 23. A GDY W KRAINIE UMARŁYCH CIERPIAŁ MĘKI I PODNIÓSŁ OCZY SWOJE, UJRZAŁ Z DALEKA ABRAHAMA I ŁAZARZA NA JEGO ŁONIE.

Jest niezaprzeczalnym faktem, że po śmierci nie ma już możliwości nawrócenia się do Boga. Podabieństwo o bogaczu i Łazarzu odnosi się do tej sprawy i ma wyraźną wymowę. Widzimy więc, że jest piekło, oraz męki, od których nie ma ucieczki. Okropnie jest przebywać z pełną świadomością w wiecznej beznadziejności i rozpaczy. Wszyscy, którzy zasnęli w Chrystusie znajdują się w raju, w wiecznej niezmiennej szczęśliwości. Jak szczęśliwość jest wieczna tak i potępienie jest wieczne. A to jest poważny problem do rozstrzygnięcia. Czy opowiadasz się ZA, czy PRZECIW Chrystusowi? Od tego zależy twój wieczny los. „DZIŚ JEŚLI GŁOS JEGO USŁYSZYCIE NIE ZATWARDZJCIE SERC WASZYCH”.

Bogusław Hurynowicz