Ewangelia Łukasza 5:31-32

31. A JEZUS ODPOWIADAJĄC, RZEKŁ DO NICH: NIE POTRZEBUJĄ ZDROWI LEKARZA, LECZ CI, KTÓRZY SIĘ ŹLE MAJĄ. 32. NIE PRZYSZEDŁEM WZYWAĆ DO UPAMIĘTANIA SPRAWIEDLIWYCH, LECZ GRZESZNYCH.

Czy jesteś religijny?
Jeśli potwierdzisz, nie będziesz pod tym względem pierwszy i zapewne nie jedyny. Już Kain, pierwszy człowiek, który się urodził był religijny. Przyniósł Bogu ofiarę ze swych najlepszych płodów. Ale jego pobożność nie była prawdziwa, gdyż zabił swojego brata.

Faryzeusz, który wszedł do świątyni, był szczególnie pobożny. On nawet dziękował za to, że nie jest taki zły, jak celnik, ale wyróżnia się pobożnością. O tym wszyscy wiedzieli. Celnik stojąc w świątyni, nie śmiał nawet oczu podnieść w górę. Z pochyloną głową wyjąkał: „Boże bądź miłościw mnie grzesznemu”. Dlatego celnik odszedł do domu usprawiedliwiony. Kto przychodzi do Boga otrzymuje łaskę.

Bogusław Hurynowicz