Ewangelia Marka 8:38

KTO BOWIEM WSTYDZI SIĘ MNIE I SŁÓW MOICH PRZED TYM CUDZOŁOŻNYM I GRZESZNYM RODEM, TEGO I SYN CZŁOWIECZY WSTYDZIĆ SIĘ BĘDZIE, GDY PRZYJDZIE W CHWALE OJCA SWEGO Z ANI0ŁAMI ŚWIĘTYMI.

Dlaczego tak trudno powiedzieć, kim się jest dzisiaj, w obliczu chrześcijańskiej prawdy? Religijne wychowanie może pozostawić po sobie pewne ślady. Czy są one poznaniem Wszechmocnego Boga i Stwórcy? Czy może przyjęciem pewnej chrześcijańskiej moralności?

Takie ślady nie mogą nikogo zbawić.
„Musicie się na nowo narodzić” mówi Jezus do Nikodema (Jana 3:1-8). Trzeba bezpośrednio skontaktować się z Bogiem, uznać się za grzesznika i przyjąć wiarą Zbawiciela – Jezusa. Wiara ta stawia nas obowiązkowo na nowej drodze na której nie będziemy się wstydzić świadectwa o Chrystusie.

Bogusław Hurynowicz