Ewangelia Mateusza 16:13

A GDY JEZUS PRZYSZEDŁ W OKOLICE CEZAREI FILIPOWEJ, PYTAŁ UCZNIÓW SWOICH, mÓWIĄC: ZA KOGO LUDZIE UWAŻAJĄ SYNA CZŁOWIECZEGO?

Żadne imię nie jest tak znane i tak dyskusyjne jak imię Jezus. Wielu zastanawia się kim jest ten Jezus, który wzrusza ludzi, jak nikt inny. Czy był założycielem jakiejś religii, przywódcą ludzi, a może buntownikiem? Czy może był cudotwórcą, który miał serce dla biednych ludzi? Jeśli jest Bogiem, jak równocześnie może być człowiekiem i odwrotnie?

Nasz rozum nie jest w stanie udzielić odpowiedzi. Możemy ją znalęźć jedynie w Biblii. Już samo narodzenie Pana Jezusa jest cudem i tajemnicą dla ludzi. Narodził się jak każdy człowiek z kobiety, ale został poczęty przez Ducha Świętego. Jest to cud Bożej miłości i łaski. Pan Jezus od wieczności jest Synem Bożym. Jest On jednocześnie Bogiem i człowiekiem. W tym tkwi tajemnica Jego osoby. Pan Jezus przyszedł na świat, aby zamiast nas wziąć na siebie wyrok Boży. Pragnął uwolnić grzeszny lud od wiecznego sądu Bożego. Żaden człowiek nie był w stanie uczynić zadość żądaniom świetości i sprawiedliwości Boga. Mógł tego dokonać jedynie człowiek bez grzechu, Jezus Chrystus. On zmarł na krzyżu Golgoty wypełniając wolę Bożą. On jest Zbawicielem grzeszników.

Bogusław Hurynowicz