Ewangelia Mateusza 22:8-10

WTEDY RZECZE SŁUGOM SWOIM: WESELE WPRAWDZIE JEST GOTOWE, ALE ZAPROSZENI NIE BYLI GODNI. IDŹCIE PRZETO NA ROZSTAJNE DROGI, A KOGOKOLWIEK SPOTKACIE, ZAPROŚCIE NA WESELE. SŁUDZY CI WYSZLI NA DROGI, SPROWADZILI WSZYSTKICH, KTÓRYCH NAPOTKALI: ZŁYCH I DOBRYCH, I SALA WESELNA ZAPEŁNIŁA SIĘ GOŚĆMI.

Pan Bóg i dzisiaj poprzez swoje sługi wzywa na ucztę weselną. Boża część zbawienia grzeszników nie ma żadnych braków. Nikt nie będzie mógł w dniu ostatecznym powiedzieć, że to wina Boga, że ten czy tamten nie został zbawiony. Bóg Ojciec jest gotowy przyjąć wszystkich, których ukochał. Syn jest gotowy przebaczyć i oczyścić z win. Duch jest gotowy uświęcić i odnowić. Aniołowie są gotowi radować się z upamiętania grzesznika. Łaska gotowa jest mu towarzyszyć. Biblia jest gotowa pouczać go we wszystkim, a niebo jest gotowe, by stać się jego wiecznym domem. Potrzeba tylko jednej rzeczy, grzesznik musi sam być gotowy i chcieć. Obyśmy o tym nie zapominali. Bóg nie będzie winien krwi żadnej ze zgubionych dusz. Ewangelia mówi o grzesznikach jako o istotach odpowiedzialnych i zdolnych do zdania sprawy ze swych czynów. Ewangelia otwiera drzwi przed całą ludzkością. Nikt nie został wykluczony z szeregów zaproszonych. Chociaż łaska jest skuteczna tylko wobec wierzących to oferta jest wystarczająca dla całego świata. Wszyscy dostali zaproszenie, ale tylko niewielu wchodzi przez wąską bramę.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia. Bogusław Hurynowicz.