Ewangelia Mateusza 26:41

CZUWAJCIE I MÓDLCIE SIĘ, ABYŚCIE NIE POPADLI W POKUSZENIE; DUCH WPRAWDZIE JWST OCHOTNY, ALE CIAŁO MDŁE.

Słowa te były skierowane do Piotra, który podobnie jak dwaj uczniowie spali gdy Jezus bojował w modlitwie. Zbawiciel znajdował się tuż przed swoją śmiercią na krzyżu. Był to czas, kiedy Jego uczniowie byli szczególnie wystawieni na pokusy, co wyraźnie pokazuje nam przykład Piotra. Wykluczył on możliwość zaparcia się Pana. W swojej cielesnej gorliwości twierdził: „Choćbym miał z Tobą umrzeć nie zaprę się Ciebie”. Jednak wkrótce po tym Jezus musiał go zapytać: „Nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną?

Nieco później Piotr zaklinał się i przysięgał: „Nie znam tego człowieka”. Głęboki był upadek Piotra ponieważ nie czuwał i nie modlił się przed nadejściem poważnej próby. Weźmy do swoich serc napomnienie Pana Jezusa: „CZUWAJCIE I MÓDLCIE SIĘ”.

Bogusław Hurynowicz