Ewangelia Mateusza 27:22Ewangelia MateuszEwangelia Mateusza 27:22

RZECZE IM PIŁAT: CÓŻ WIĘC MAM UCZYNIĆ Z JEZUSEM, KTÓREGO ZWIĄ CHRYSTUSEM? NA TO WSZYSCY: NIECH BĘDZIE UKRZYŻOWANY!

CÓŻ WIĘC MAM UCZYNIĆ Z JEZUSEM?
To pytanie jest tak samo aktualne jak wtedy, chociaż wielu chce je wyminąć. Ten, który je kiedyś zadał, był to Piłat. Odpowiedział na nie wydając Go na ukrzyżowanie bez uzasadnienia. Decyzja ta prześladowała duszę Piłata. Wiele razy słyszał, że Pan Jezus chodził czyniąc dobrze i uzdrawiał. Piłat sam stwierdził, że Jezus został wydany przez faryzeuszy z powodu zawiści. Gdy rozpatrywał tę sprawę, żona ostrzegała Piłata tymi słowami: „NIE WDAWAJ SIĘ Z TYM SPRAWIEDLIWYM”! Piłat nie potrafił udowodnić żadnej winy Jeusowi. Pomimo to skazał niewinnego. Kazał Go ubiczować i to już było nieprawością wołającą do nieba. Piłat dążył do wypuszczenia Jezusa na święto paschy. Nie wziął również pod uwagę tego, że lud zażąda uwolnienia przestępcy Barabasza uwięzionego za rozruchy i zabójstwo. Wówczas zadał to pytanie. Tkwi ono w sercach także dzisiaj. Nie można umyć rąk i powiedzieć: „Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego”. Piłat uczynił zadość żądaniom tłumu, występując tym samym przeciwko Jezusowi.

Czy ty zająłeś już stanowisko wobec Pana Jezusa Chrystusa?
Nie chodzi o to jaką wyznajesz religię, w jakiej religii zostałeś wychowany, lecz osobiście powinieneś przyjąć Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Przyjmij wiarą Jego dzieło dokonane na Krzyżu Golgoty również dla Ciebie!

Bogusław Hurynowicz