Ewangelia Mateusza 5:9

BŁOGOSŁAWIENI POKÓJ CZYNIĄCY, ALBOWIEM ONI SYNAMI BOŻYMI BĘDĄ NAZWANI.

Tak jak powietrze, którym oddychamy, zanieczyszczone jest różnymi wirusami, tak samo duchowa atmosfera przeładowana jest wirusami gniewu, nieżyczliwości, przewrażliwienia, zazdrości,nieufności, pożądania i wielu innymi. Bóg uczynił pokój a kto przyjął Jego pokój, ten powinien pokój rozszerzać. Pokój czyniący nazwani są zgodnymi. Powinni być chętni i gotowi do starania się o pokój. Nie zatrute, burzące pokój tchnienie ma z nas promieniować, ale radość człowieka, który znalazł pokój a teraz żyje jako czyniący pokój. Jest oczywiste, aby czynić pokój musimy sami mieć wewnętrzny pokój. Jeżeli panuje w nas złość i egoizm wówczas wychodzi z nas zatruty odór. Jeżeli Jezus daje nam zwycięztwo – a chce abyśmy byli zwycięzcami – wtedy promieniuje z nas moc i pokój.

Bogusław Hurynowicz