List do Efezjan 4:17-24

Czy można żyć w sposób przedstawiony w tym fragmencie?

22. ZEWLECZCIE Z SIEBIE STAREGO CZŁOWIEKA WRAZ Z JEGO POPRZEDNIM POSTĘPOWANIEM, KTÓREGO GUBIĄ ZWODNICZE ŻĄDZE,…

Słowa tego wersetu każą zastanowić się, co w moim życiu było lub jest złe. Wyobrażam sobie, że jest to wypisane na moim ubraniu więc go zdejmuję i wyrzucam na śmietnik.

23. I ODNÓWCIE SIĘ W DUCHU UMYSŁU WASZEGO.

Proszę Pana każdego dnia, by kształtował mój sposób rozumowania po swojej myśli. Przez to On wpływa na moją skalę wartości, postawę i decyzję.

24. A OBLECZCIE SIĘ W NOWEGO CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST STWORZONY WEDŁUG BOGA W SPRAWIEDLIWOŚCI I ŚWIĘTOŚCI PRAWDY.

Wspaniale jest wkładać na siebie nowe ubranie, a szczególnie to darowane przez Boga, dlatego mówię Panu, że chcę być bardziej podobny do Niego.

Życzę Bożej ochrony w oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela.

Bogusław Hurynowicz