List do Filipian 4:19-20

A BÓG MÓJ ZASPOKOI WSZELKĄ POTRZEBĘ WASZĄ WEDŁUG BOGACTWA SWEGO W CHWALE, W CHRYSTUSIE JEZUSIE. BOGU ZAŚ I OJCU NASZEMU NIECHAJ BĘDZIE CHWAŁA NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.

Gdy patrzę w zwierciadło Słowa Bożego, a potem na siebie samego, stwierdzam, że jestem niezdolny do tego, by z własnej siły żyć tak, jak tego oczekuje Bóg. Pan zna moją słabość i nie żąda, nie mówi: „No Bogusław, wreszcie zrób tak i tak…”, lecz uzdalnia mnie do życia zgodnego z Jego wolą. Bóg przez Jezusa dał mi wszystko, czego potrzebuje do życia. Odemnie zależy, czy to przyjmę,”rozpakuje”, podziękuje i zastosuje. Kto zna wartość Bożej łaski, ten naprawdę może żyć spokojnie. Mamy kochającego i wiernego Ojca, w którym znajdujemy źródło naszych sił.

Ciepłego i radosnego dnia życzę.

Bogusław Hurynowicz