List do Filipian 4:4

RADUJCIE SIĘ W PANU ZAWSZE; POWTARZAM, RADUJCIE SIĘ.

Mało jest powodów do radości, którą mogliby odczuwać wierzący w tym świecie opanowanym przez sztana. Sytuacje życiowe niejednego wierzącego są smutne i nie skłaniają do radości. Apostoł Paweł znajdował się w więzieniu, cierpiał niewygody, nawet sami chrześcijanie zadawali mu cierpienie (Filip.1:27). Ponad tym wszystkim Paweł widział Pana Jezusa, który go miłował. Wiedział, że jest On Tym, który pokieruje wszystkim ku błogosławieństwu.

Dopóki wszystko układa się po naszej myśli, cieszenie się i dziękowanie Panu nie sprawia nam większej trudności, ale radować się w chwilach doświadczeń i cierpień może jedynie ten kto trwa w miłości i społeczności Pana Jezusa. Ani bogactwo, ani sława, ani szczęśliwe życie rodzinne nie mogą nam dać pełnej radości ponieważ wszystko poddane jest zmianom i może nam zostać odebrane. Dlatego ważne jest, by w chwilach ucisku polegać na Panu Jezusie w przekonaniu, że On nas miłuje w sposób doskonały, że kieruje wszystkim, nawet tym co się nam nie podoba. Kto tak czyni ten jest w stanie radować się w Panu w cierpieniach i może GO wysławiać.

Bogusław Hurynowicz

Filipian 4:4
RADUJCIE SIĘ W PANU ZAWSZE; POWTARZAM, RADUJCIE SIĘ.

Wspaniale jest radować się w Panu! Jeśli nawet nie odczuwasz radości, jeśli w duszy twojej nie ma otuchy, uważaj to wszystko za radość. Nawet wtedy gdy różne pokusy wpadasz, wszystko poczytuj za radość a Bóg nie da tobie rozczarowania w oczekiwaniu. Czy można sobie wyobrazić by Ojciec nasz pozwolił nam nieść sztandar zwycięstwa i radości w awangardzie bitwy a następnie zostawił nas i dopuścił aby wróg wziął nas do niewoli? Nigdy! Duch Święty podtrzyma nas w naszym śmiałym ataku i napełni serce radością i uwielbieniem. Bądźcie napełnieni Duchem i śpiewajcie w sercu swoim Panu. Panie, naucz mnie radować się w Tobie.

Bogusław Hurynowicz