List do Galacjan 5:5-6

ALBOWIEM MY W DUCHU OCZEKUJEMY SPEŁNIENIA SIĘ NADZIEI USPRAWIEDLIWIENIA Z WIARY, BO W CHRYSTUSIE JEZUSIE ANI OBRZEZANIE, ANI NIEOBRZEZANIE NIC NIE ZNACZY, LECZ WIARA, KTÓRA JEST CZYNNA W MIŁOŚCI.

Paweł ostrzega przed niebezpieczeństwem odejścia od łaski. Wiersz 5 mówi nam, że oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z łaski. To na co czekamy nazwane jest tutaj „nadzieją usprawiedliwienia”, oczekiwaniem przyszłości, kiedy usprawiedliwienie to objawi się w całej pełni w wieczności, którą spędzimy wraz z Chrystusem w niebie. Na to własnie czekamy. Nie pracujemy nad tym aby je zdobyć lecz oczekujemy z wiarą. Nie usiłujemy zasłużyć sobie na zbawienie dobrymi uczynkami. Ostateczne uwielbienie w niebie jest darem tak samo, jak usprawiedliwienie, którego oczekujemy na początku swego życia wiary. Tak więc przez wiarę, ufając tylko Chrystusowi czekamy na to uwielbienie w niebie. Jeżeli człowiek trwa w Chrystusie, nie potrzebuje niczego więcej. Ani obrzezanie ani nieobrzezanie nie może w jakimkolwiek stopniu poprawić naszego położenia przed Bogiem. Aby zostać przyjętym przez Boga trzeba trwać w Chrystusie, a w Nim możemy znaleźć się tylko przez wiarę. Ale czy podkreślenie wyłącznej wartości wiary w Chrystusa oznacza, że możemy żyć i działać tak, jak nam się podoba? Czy życie chrześcijanina jest do tego stopnia życiem całkowicie opartym na wierze, że dobre uczynki i posłuszeństwo zakonowi nie maja żadnego znaczenia? Nie! Życie chrześcijanina nie jest tylko życiem wiary; jest ono również życiem w Duchu, a Duch Święty, który w nas mieszka skłania nas do dobrych uczynków miłości. Uczynki miłości nie są dodatkiem do wiary, kolejnym powodem, dla którego Bóg nas przyjmie. Ala wiara zbawiająca, jest równocześnie wiarą, która działa i objawia sie w uczynkach. Jest to wiara, której posiadanie zawsze prowadzi do objawienia się miłości.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia. Bogusław Hurynowicz.