List do Galacjan 5:6

BO W CHRYSTUSIE JEZUSIE ANI OBRZEZANIE, ANI NIEOBRZEZANIE NIC NIE ZNACZY, LECZ WIARA, KTÓRA JEST CZYNNA W MIŁOŚCI.

Posiadana przez nas wiara przynosi owoc, będąc czynna w miłości. Jednak zbawienie możemy posiąść jedynie przez wiarę, a nie wskutek tego, że osiągnęliśmy pewien stopień świętości. Niebo stoi otworem dla tych wszystkich tych, którzy całą swoją nadzieję pokładają w Panu Jezusie. Przez ten akt wiary poznajemy w osobie Pana Jezusa Chrystusa Syna Bożego i Zbawiciela, oraz nabieramy pewności żywota wiecznego jak napisano: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota”. (Jan 5:24).

W liście do Galacjan 2:21 Apostoł Paweł pisze: „Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.”

To prawda, że nic nieczystego do nieba nie wejdzie, jednak my jesteśmy oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa. Dzięki tej prawdzie Jezus mógł powiedzieć z całą powagą do jednego ze współukrzyżowanych złoczyńców: „Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju”.(Łuk. 23:43).

Czym zasłużył ten złoczyńcz na taka obietnicę?
Uwierzył on w Jezusa Chrystusa, a wiara ta przejawiała się w słowach Łuk.23:42: „Jezu wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego”.

To Duch Święty był tym, który mógł objawić mu właściwą istotę Chrystusa, że poznał w Nim Zbawiciela świata. W odpowiedzi na to wyznanie złoczyńca otrzymał to zapewnienie: „Dziś będziesz ze mną w raju”.

Bogusław Hurynowicz