List do Galacjan 6:14

CO ZAŚ DO MNIE, NIECH MNIE BÓG UCHOWA, ABYM MIAŁ SIĘ CHLUBIĆ Z CZEGO INNEGO, JAK TYLKO Z KRZYŻA PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, PRZEZ KTÓREGO DLA MNIE ŚWIAT ZOSTAŁ UKRZYŻOWANY, A JA DLA ŚWIATA.

Krzyż, który doprowadził mnie do połączenia z Bogiem oddzielił mnie od świata. Kto duchowo umarł z Chrystusem jest ukrzyżowany dla świata, a świat dla niego. Zmartwychwstały z Chrystusem jest połączony z Bogiem mocą życia. Nierozerwalnie połączony z Chrystusem jest przyjęty przez Boga, a odrzucony przez świat. Jako ludzie połączeni z Chrystusem jesteśmy obywatelami nieba, oraz czcicielami Boga, a jednocześnie cudzoziemcami na tej ziemi. Jako czciciele Boga zostajemy wprowadzeni „za zasłonę”, a jako cudzoziemcy „wyszliśmy poza obóz”. Krzyż stanął między mną a moimi grzechami, co dało mi pokój z Bogiem. Krzyż połączył mnie z Chrystusem, jednocześnie spowodował odrzucenie przez świat. Jako człowiek nowo narodzony jestem świadkiem niezmierzonej łaski, która objawiła się na Krzyżu.

Bogusław Hurynowicz